Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Дем’яненко Л. Інститут президентства та бібліотечна справа: особливості функціонування та взаємодії. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 65. С. 184-194.

У статті висвітлюються питання глобальної інформатизації суспільства в сучасних умовах, що спричиняє формування нового інформаційно-комунікаційного простору та нової культури. У глобальному світі зростають потреби в базах (джерелах ) змістовної інформації та новітніх системах інформаційно-комунікаційної техніки, яка зберігає, обробляє, передає і транслює інформацію. Тому характерною ознакою бібліотечної діяльності є її динаміка, пов’язана зі змінами інформаційних ресурсів та технологій. У таких умовах – стрімкого розвитку інформаційного суспільства та його інформатизації – зростає і роль самих бібліотек.

Бібліотечні установи забезпечують інформаційний супровід державної політики в різних сферах: культури, науки, освіти. Тому в багатьох країнах світу організовуються президентські бібліотеки, музеї, фонди, які займаються як збереженням документальної спадщини глави держави, так і сприянням її дослідженню та популяризації. Через це бібліотека займає важливе місце у структурі наукових та інформаційних комунікацій, адже є інституцією, що забезпечує передачу та трансформацію інформації в процесі науково-інформаційної діяльності.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua