Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Пестрецова О., Булахова Г. Бібліотечні ресурси правової історико-культурної спадщини: представленість у фондах юридичних бібліотек Британії та США. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 65. С. 173-183.

У статті проаналізовано представлення пам’яток права в колекціях юридичних бібліотек Британії та США як складової національної традиції та політико-правовового поступу. Зроблено огляд юридичних бібліотек в інформаційному просторі на всіх рівнях – від художнього і науково-популярного контенту до високої якості оцифрованих копій документів, що надаються для освітніх та наукових проєктів.

Акцентовано увагу на системі юридичних бібліотек університетів, що виступають поліфункціональними інформаційними центрами, які обслуговують не лише університетську спільноту, а й громадськість. У результаті дослідження виявлено, що більшість проаналізованих британських та американських юридичних бібліотек є важливою складовою освітнього процесу в галузі права і безпосередньо пов’язані з діяльністю видатних юридичних шкіл.
У статті також закцентовано на головному завданні університетських юридичних бібліотек, а саме: інформаційна та консультативна підтримка навчальних програм, де здійснюється акумуляція ресурсів, їх організація (каталогізація), зберігання, забезпечення до них доступу; надаються послуги професорсько-викладацького складу, спрямовані на забезпечення підтримки навчальних планів.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua