Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Реферативні огляди наукових досліджень

реферативні огляди наукових досліджень

Проєкт включає тематичні випуски реферативних оглядів, кожен з яких охоплює наукові дослідження в галузі соціальних комунікацій.

Кожен випуск включає реферативні дані про наукові дослідження (монографії, дисертації, збірники наукових праць, матеріали конференцій, окремі статті, аналітичні огляди, довідники та ін). Окрім цього, у кожен тематичний випуск включено узагальнюючий аналітичний огляд основних характеристик цього документального  потоку на основі візуальної аналітики з відповідною інфографікою.

 

 

 

Діяльність бібліотек в умовах пандемії COVID-19. Реферативний огляд наукових досліджень
Випуск 4 Реферативного огляду наукових досліджень з бібліотекознавчої тематики присвячено проблемам діяльності бібліотек в умовах пандемії. Випуск узагальнює реферативні дані про 59 публікацій (статті, тези конференцій, офіційні документи, методичні матеріали та інструкції, окремі інформативні дописи на сайтах), що хронологічно охоплюють період карантину. У випуск включено узагальнюючий аналітичний огляд основних характеристик цього документального  потоку на основі візуальної аналітики з відповідною інфографікою. Пропонований аналіз висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів досліджень.

Конституціоналізм і війна. Реферативний огляд наукових досліджень з конституційно-правової тематики
Випуск 3 Реферативного огляду наукових досліджень з конституційно-правової тематики присвячено проблемам конституціоналізму в Україні в умовах воєнного стану. На підставі аналізу акумульованих наукових робіт пропонується інфографіка, яка висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів досліджень, насамперед щодо питань реалізації і захисту прав людини під час війни.

До 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Реферативний огляд наукових досліджень з конституційно-правової тематики
Випуск 2 Реферативного огляду містить інформацію про наукові дослідження з конституційно-правової та дотичної тематики, пов’язані із чвертьстолітньою діяльністю Конституційного Суду в Україні та  науковим осмисленням цієї діяльності.  На підставі  аналізу акумульованих наукових робіт пропонується інфографіка, яка  висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів досліджень, насамперед щодо питань конституціоналізму, безпосередньо функціонування Конституційного Суду на різних етапах його існування та конституційних засад державної влади в Україні. 

Реферативний огляд дисертаційних досліджень з конституційно-правової тематики (2017-2021 рр.)
Випуск 1 Реферативного огляду містить інформацію про дисертаційні дослідження з конституційно-правової та дотичної тематики, захищені в Україні у період з 2017 по 2021 роки. На підставі їх аналізу пропонується інфографіка, яка висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів наукових досліджень, насамперед щодо прав людини, конституційного процесу, парламентаризму, народовладдя тощо.

 

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua