Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

ФПУ про нас

Фонд Президентів України (ФПУ) – структурний підрозділ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, заснований 1996 р. Указом Президента України  "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної".

ФПУ як спеціальна музейно-бібліотечно-архівна колекція є основним центром, що забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів України. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи ФПУ є також пошук, аналіз, синтетична обробка інформації для формування бібліографічних та аналітичних матеріалів з проблематики функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном з подальшим їх введенням у суспільний, науковий та культурний обіг.

Основні завдання:

  • вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування інституту президентства та президентських структур, відображення їхньої діяльності в системі сучасних електронних комунікацій;
  • дослідження напрацювань спеціалізованих бібліотечних зібрань у країнах світу щодо формування документальної спадщини інституту президентства;
  • інформаційно-аналітичне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування Президентів України та їхніх служб;
  • формування та інформаційна підтримка електронних науково-інформаційних баз даних з тематики інституту президентства;
  • інформування широкої громадськості про діяльність Президентів України, формування у суспільній думці поваги до інституту президентства, особи Президента України як глави держави та символів державної та президентської влади;
  • вивчення досвіду функціонування та діяльності президентських бібліотек, фондів, архівів і аналогічних їм установ іноземних держав;

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua