Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

СІАЗ про нас

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) – структурний підрозділ Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Служба – науково-дослідний підрозділ, фахівці якого досліджують:

  • особливості формування національного інформаційного простору та розвитку і функціонування соціальних комунікацій;
  • шляхи впровадження електронних інформаційних технологій у бібліотечній сфері; специфіку формування оптимальних обсягів інформаційно-інтелектуального ресурсу для суб’єктів, що беруть участь у процесі прийняття управлінських рішень;
  • технології удосконалення комунікації між громадянським суспільством і владними структурами, зокрема участі у розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні вітчизняних бібліотек;
  • проблеми удосконалення інформаційно-аналітичної роботи бібліотек та моніторингу наукових комунікацій і формування джерельної бази для оцінювання результативності  дослідницької діяльності в Україні.

Пріоритетними напрямами розвитку СІАЗ є використання новітніх інформаційних технологій, передових методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах Служби, розроблення теоретичних та науково-практичних питань бібліотечного обслуговування на основі впровадження електронних інформаційних технологій.

Служба забезпечує інформаційну підтримку органів державної влади, серед  замовників інформаційно-аналітичної продукції Служби – центральні та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації. Важливим науково-прикладним завданням СІАЗ є вивчення сучасних наукових підходів до збереження бібліотеками інформації інтернет-середовища та збереження широкого спектру інтернет-інформації соціально-політичного, правового і економічного спрямування шляхом її консолідованого представлення в інформаційно-аналітичних продуктах.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua