Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Горовий В. М. Інформаційні фактори розвитку постіндустріального суспільства: монографія / В. М. Горовий; відп. ред. В. М. Гребенюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2024. – 180 с.

ISBN 978-617-14-0143-3

Горовий В. М. Інформаційні  фактори  розвитку  постіндустріального  суспільства

У монографії розглядаються основні  закономірності  еволюції  інформаційного  суспільства в Україні, аналізуються вимоги до  трансформації базових  основ  цього  розвитку в інформаційній сфері, насамперед у системі бібліотечних  установ, піднесенні  їх  ролі  в ефективному  використанні суспільних  ресурсів. 

Орієнтована  на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою. 

 

Horovyi V. M. Information factor in post-industrial society development: monograph / V. M. Horovyi; Editor-in-chief V. M. Hrebeniuk; NAS of Ukraine, V. I. Vernadsky National library of Ukraine. – Kyiv, 2024. 180 p.
ISBN 978-617-14-0143-3

The monograph sheds light on the main evolution patterns of information society in Ukraine, presents an analysis of requirements to transformations of basic grounds for this development in information area, especially in library institutions system, and in increasing of its role in efficient use of social resources.

For researchers, practitioners in informatization area, common readers.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua