Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Натаров О. Популяризація науки як важливий чинник протидії інфодемії COVID-19: роль наукових бібліотек. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 64. С. 307-326.

У статті розглянуто роль бібліотек у популяризації наукових знань у контексті протидії дезінформації щодо COVID-19. Наголошується на тому, що в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій виняткову роль у справі популяризації науки відіграють наукові бібліотеки, які раніше за всіх відчули нові форми й засоби збирання, обробки, подання та поширення знань, оскільки вони торкнулися насамперед сфери їхньої діяльності. Акцентовано увагу на особливій ролі наукової бібліотеки як одного з основних учасників системи наукової комунікації.

 

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua