Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Медведєва А. Використання інформаційних ресурсів бібліотечних установ для розвитку та підтримки інформаційних комунікацій. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2021. Вип.61. С. 236-245.

У праці розглянуто питання удосконалення напрямів використання інформаційних ресурсів бібліотек для підтримки та розвитку інформаційних комунікацій в Україні. Досліджено інформаційно-аналітичні структури наукових бібліотечних установ, що здійснюють аналіз та обробку стратегічної інформації. Аналізується позитивний досвід передових країн світу щодо інтенсивного використання на практиці методів статистичної звітності та експертного оцінювання наукового потенціалу діяльності колективів та інституцій.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua