Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Аналітична записка «Джерела доходу та доступ до робочих місць українських біженців, які перебувають в сусідніх державах»

Аналітичну записку підготовлено ООН із залученням Міжнародної організації праці (МОП), Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), та CARE International з метою проведення аналізу поточної ситуації стосовно доступу до робочих місць (працевлаштування) та джерел доходу українських біженців і гендерно-диференційованого впливу відповідних можливостей на їхнє життя. Було розглянуто специфіку згаданого впливу з урахуванням територіального контексту (сусідні країни, які прийняли українських біженців – Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, та Угорщина) на основі зібраних первинних та вторинних даних. Оскільки тематика цієї аналітичної записки розширена і включає питання, висвітлені у підготовленому Регіональною робочою групою з гендерних питань (РРГГП) гендерному аналізі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розглядаються аналогічні приймаючі країни. Ситуація з ВПО в Україні не входить до тематики, що висвітлюється в рамках цього аналізу, позаяк потрібно провести окреме дослідження відповідної динаміки та викликів на національному рівні. З огляду на швидкі зміни ситуації з українськими біженцями ця аналітична записка містить дані, зібрані до квітня 2023 року. Загалом, цей документ підготовлено для подальшого використання суб’єктами, які приймають відповідні рішення, в контексті гуманітарного реагування, а також організаціями, що працюють у сфері розвитку, державами, директивними органами, приватним сектором і донорами.

Джерело: https://data.unhcr.org

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua