Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Реферативні огляди наукових досліджень

реферативні огляди наукових досліджень

Проєкт включає тематичні випуски реферативних оглядів, кожен з яких охоплює наукові дослідження в галузі соціальних комунікацій.

Кожен випуск включає реферативні дані про наукові дослідження (монографії, дисертації, збірники наукових праць, матеріали конференцій, окремі статті, аналітичні огляди, довідники та ін). Окрім цього, у кожен тематичний випуск включено узагальнюючий аналітичний огляд основних характеристик цього документального  потоку на основі візуальної аналітики з відповідною інфографікою.

 

 

 

Діяльність бібліотек в умовах пандемії COVID-19. Реферативний огляд наукових досліджень
Випуск 4 Реферативного огляду наукових досліджень з бібліотекознавчої тематики присвячено проблемам діяльності бібліотек в умовах пандемії. Випуск узагальнює реферативні дані про 59 публікацій (статті, тези конференцій, офіційні документи, методичні матеріали та інструкції, окремі інформативні дописи на сайтах), що хронологічно охоплюють період карантину. У випуск включено узагальнюючий аналітичний огляд основних характеристик цього документального  потоку на основі візуальної аналітики з відповідною інфографікою. Пропонований аналіз висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів досліджень.

Конституціоналізм і війна. Реферативний огляд наукових досліджень з конституційно-правової тематики
Випуск 3 Реферативного огляду наукових досліджень з конституційно-правової тематики присвячено проблемам конституціоналізму в Україні в умовах воєнного стану. На підставі аналізу акумульованих наукових робіт пропонується інфографіка, яка висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів досліджень, насамперед щодо питань реалізації і захисту прав людини під час війни.

До 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Реферативний огляд наукових досліджень з конституційно-правової тематики
Випуск 2 Реферативного огляду містить інформацію про наукові дослідження з конституційно-правової та дотичної тематики, пов’язані із чвертьстолітньою діяльністю Конституційного Суду в Україні та  науковим осмисленням цієї діяльності.  На підставі  аналізу акумульованих наукових робіт пропонується інфографіка, яка  висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів досліджень, насамперед щодо питань конституціоналізму, безпосередньо функціонування Конституційного Суду на різних етапах його існування та конституційних засад державної влади в Україні. 

Реферативний огляд дисертаційних досліджень з конституційно-правової тематики (2017-2021 рр.)
Випуск 1 Реферативного огляду містить інформацію про дисертаційні дослідження з конституційно-правової та дотичної тематики, захищені в Україні у період з 2017 по 2021 роки. На підставі їх аналізу пропонується інфографіка, яка висвітлює динаміку та актуальність окремих напрямів наукових досліджень, насамперед щодо прав людини, конституційного процесу, парламентаризму, народовладдя тощо.

 

Науковцям

До уваги науковців – анонси конференцій та наукових заходів за тематикою соціальнокомунікаційних досліджень, повідомлення про гранти та можливості для наукової діяльності і Україні та за кордоном.

Наукова діяльність

Центр досліджень соціальних комунікацій об’єднує наукові підрозділи НБУВ. Відповідно, рубрика включає інформацію про наукову діяльність, зокрема, роботу над випуском збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» участь науковців у конференціях та звітність за виконанням науково-дослідних робіт.

Е-бібліотека

Електронна бібліотека – проєкт, що акумулює різного роду документи та матеріали з тематики досліджень Центру соціальних комунікацій:

 • Воєнні конфлікти та повоєнне врегулювання
 • Біженці та вимушено переміщені особи
 • Інформаційна безпека
 • Конституційний процес
 • Права людини
 • Гендерна рівність
 • Соціальні комунікації
 • Історія та державно-політична традиція
 • Регіоналізм
 • Правоохоронна діяльність
 • Екологічна проблематика
 • Економічні процеси, бізнес і підприємництво
 • Соціальна політика
 • Документознавство

За типами ресурсів у бібліотеці акумульовано:

 • Документи права (міжнародне законодавство, стандарти Ради Європи, рішення Європейського суду з прав людини, програми Міжнародних гуманітарних партнерів, національне законодавство, нормативно-правові акти України, українська судова практика
  тощо)
 • Наукові ресурси (наукові статті, монографічна література, компаративістські дослідження, бібліографія, інші публікації)
 • Інформаційні ресурси ( інформаційні матеріали і візуальні проєкти, інформаційно-аналітичні статті, добірка інформаційних ресурсів)
 • Організаційно-методична інформацію (матеріали для населення, установ і громадських організацій, матеріали для територіальних громад, організаційно-нормативні документи)

Інформаційно-аналітичні видання

Аналітичні підрозділи НБУВ (СІАЗ, НЮБ, ФПУ) здійснюють підготовку аналітичних  матеріалів широкої тематики:

 • ефективність діяльності управлінських структур та суспільна реакція на неї;
 • моніторинг, аналіз громадської та експертної думки про правотворчу діяльність в Україні, законодавчі ініціативи; конституційний процес;
 • питання суспільної безпеки, в т.ч. інформаційної, економічної, політичної та ін.;
 • діяльність політичних партій та громадських організацій у контексті перебігу основних подій суспільно-політичного життя;
 • актуальні події зовнішньополітичного життя України.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua