Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 311 с.

Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 311 с.

У збірнику представлено стислий виклад поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію доповідей та повідомлень, присвячених аналізу проблем сучасного вітчизняного соціуму крізь призму війни. Збірник містить загальні концептуальні підходи до вивчення означеної проблематики, її методологічну та інструментальну складові. Автори звертаються до проблем гібридної війни як порівняно нового та недостатньо дослідженого соціального феномену, інформаційної, психологічної, когнітивної та кіберскладової війни нового типу, різних аспектів буття українського суспільства в умовах військового конфлікту, життя на тимчасово окупованих територіях та у «сірій зоні», шляхів подолання наслідків війни, а також перспектив реінтеграції, примирення та миротворення.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua