Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Правосуддя та справедливість у постконфліктних суспільствах. Доповіді та дискусії за результатами конференції «Осінні зустрічі», 14-15 листопада 2018 р. Берлін: DRA, 2018. 24 с.

Правосуддя та справедливість у постконфліктних суспільствах? Європейський досвід та перспективи. Доповіді та дискусії за результатами конференції «Осінні зустрічі», присвяченої темі розвитку перехідного правосуддя в контексті врегулювання конфлікту у східній Україні, м. Берлін. 14-15 листопада 2018 р. Берлін: DRA, 2018. 24 с.

Джерело: https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/UKR-DRA-brochure-Autumn-Talks-WEB.pdf

Дана брошура підготована за результатами конференції «Осінні зустрічі» (Берлін, 2018) і є викладом основних позицій, висловлених під час дискусій. Темою «Осінніх зустрічей» у 2018 році стало перехідне правосуддя – досвід минулих конфліктів у Європі та їхні уроки для сьогодення і майбутнього – для України
та інших країн, уражених конфліктами. Більше 200 представників громадянського суспільства із України, Росії, Німеччини та багатьох інших європейських країн зустрілись для обговорення підходів до реалізації перехідного правосуддя у постконфліктних суспільствах, зокрема в Україні. Обговорюючи досвід різних країн, учасники обмірковували, які фактори і яким чином могли би сприяти роботі з наслідками конфлікту не тільки в майбутньому – після його завершення, але й вже зараз, поки не припинено вогонь та продовжують гинути люди.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua