Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Аксьонова Н. Бібліотерапія як напрям діяльності бібліотек в умовах російсько-української війни. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 64. С. 107-119.

У статті висвітлюються питання застосування бібліотерапії як одного із сучасних напрямів діяльності бібліотеки, її роль у підготовці, організації, проведенні бібліотерапевтичних програм і заходів, а також вплив читання книг як обов’язкового компоненту бібліотерапевтичної складової на інтелектуальний і психологічний стан людини. Аналізується досвід зарубіжних країн у цій царині. Щодо застосовування бібліотерапії в українському просторі, підкреслюється, що активніше ці практики використовують дитячі, шкільні бібліотеки у співпраці з психологами і педагогами. Висвітлено бібліотерапевтичну діяльність українських бібліотечних установ, асоціацій, фондів, видавництв, психологічних служб у наданні оперативної інформаційної, соціальної, психологічної допомоги постраждалим у розв’язанні життєвих проблем, подолання страхів та нейтралізації впливу психотравмуючих наслідків війни. Зроблено висновок щодо актуальності зазначеної наукової проблематики, її важливості та необхідності застосування усіх методів, форм бібліотерапевтичних практик у життя.

 

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua