Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Желай О. Бібліотека як ефективний суб’єкт системи сучасних внутрішньо-суспільних інформаційних обмінів: політичний, соціокомунікативний аспекти. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2021. Вип.61. С. 208-226.

У статті проаналізовано місце та роль бібліотеки в розбудові соціальних і стратегічних комунікацій громадянського суспільства. Досліджено особливості процесу інформатизації суспільного розвитку в Україні, рівень модернізаційних процесів у вітчизняній бібліотечній сфері та державних структурах у контексті бібліотечної діяльності з інформаційно-аналітичного супроводу владних структур й органів місцевого самоврядування. Акцентовано увагу на здобутках аналітичних підрозділів в інформаційно-аналітичному забезпеченні цільових категорій користувачів і широкого загалу споживачів бібліотечних послуг. Висвітлено фахово- творчі напрацювання фахівців аналітичних структур НБУВ, зокрема в застосуванні технологій професійної аналітики та механізмів веб-інструментарію. Досліджено еволюцію інформаційної функції бібліотек, активізацію соціокультурних, науково-просвітницьких і менеджмент-творчих напрямів діяльності бібліотеки, функціонування бібліотечних установ як інформаційно- комунікаційних центрів, що наповнюють внутрішньо-суспільні інформаційні обміни якісною науковою суспільно корисною інформацією.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua