Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Санакуєв М. Проблема цінності інформації і місце експертних знань у системі стратегічних комунікацій Одеського регіону. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 64. С. 419-437.

У праці досліджено особливості проблеми цінності інформації крізь призму сучасних комунікативних трансформацій, які протікають в Україні та світі. Метою наукової розвідки було розкриття ролі поняття цінності інформації та експертних знань. Предметом дослідження було вивчення особливостей системи стратегічних комунікацій Одеського регіону та наявна гостра потреба осмислення основних питань, які стосуються ціннісних аспектів інформації. При підготовці статті застосовувалися соціологічні методи аналізу засобів масової інформації та електронних джерел, документів. Враховуючи національні особливості, порівняльний метод був застосований для вивчення чинних концепцій і варіацій соціальної активності, для відстеження нових тенденцій соціальних комунікацій. У підсумку різні наукові підходи щодо проблеми експертних знань і цін- ності інформації допомогли визначити ознаки аксіологічної кризи та впливу її на подальший розвиток суспільства. У праці продемонстровано результати впровадження електронних технологій у системі стратегічних комунікацій Одеської області. Спираючись на публічні документи, що представлено на офіційних сторінках обласної державної адміністрації, підсумовано досягнення запланованих трансформацій. Подано прогностичний аналіз реорганізації вітчизняних бібліотек і медіацентрів, що відбувається на фоні хвиль пандемії та в умовах реалізації нових законодавчих актів.

 

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua