Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Пальчук В. Удосконалення методик контент-моніторингу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2021. Вип.61. С. 246-257.

У статті висвітлено наукову проблематику різних аспектів інформаційних обмінів на рівні стратегічних комунікацій, дослідження та визначення кількісних і якісних характеристик інформації в них. Дослідницьке питання стосується визначення в бібліотечній практиці методик та технологій контент-моніторингу, аналізу інформації, що функціонує на рівні стратегічних комунікацій і відображає певні інформаційні виміри якісних і кількісних характеристик життєдіяльності різних суб’єктів суспільства, суспільних процесів, явищ тощо. У зв’язку з цим, визначено методи і підходи, які вироблені та практиковані інформаційно-аналітичними структурами бібліотек, у тому числі, які вдоскона- люють процес контент-моніторингу інформаційних потоків, обмінів на рівні стратегічних комунікацій.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua