Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Хилько М., Хилько О. Індикатори цілісності соціокультурного простору України. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 64. С. 83-95.

Метою дослідження був аналіз індикаторів цілісності соціокультурного простору в контексті перспектив консолідації українського суспільства з урахуванням сучасних академічних та прикладних підходів до конструювання соціокультурної цілісності як складової соціальної цілісності. Застосовано міждисциплінарний підхід, аксіологічний підхід, структурний аналіз, методи політології та соціології для дослідження цілісності соціокультурного простору, рівності можливостей реалізації людського потенціалу, а також виявлення можливих розбіжностей, що стоять на заваді внутрішнім трансформаціям. Досліджено такі виміри цілісності соціокультурного простору: цінності та солідарність; інтеграція та соціальна афіліація; мультикультуралізм, толерантність та відсутність дискримінації; соціальний капітал; очікування щодо соціальної мобільності. Наведено рекомендації з посилення соціокультурної цілісності українського суспільства.

 

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua