Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Беззуб І. Сучасна бібліотека як осередок формування екологічної культури в Україні. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 64. С. 342-362.

У статті досліджено діяльність бібліотек з формування екологічної культури в Україні. Проаналізовано основні напрями діяльності українських бібліотек у структурі екологічної освіти і виховання та досвід екологічної діяльності окремих зарубіжних бібліотечних установ. Наголошено, що бібліотеки стають екоосередками та виробниками власних інформаційних екопродуктів.

Стверджено, що екологічна діяльність бібліотек допомагає в практичному розв’язанні проблем захисту довкілля і сприяє вихованню у громадян бережливого ставлення до природи. Підкреслено, що дослідження й популяризація досвіду екологічної діяльності бібліотек сприяє підвищенню їхньої ролі в системі соціальних комунікацій.

 

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua