Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Верменич Я. В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. 69 с.

Верменич Я.В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. К.: Інститут  історії України НАН України, 2015. 69 с.

Джерело: http://resource.history.org.ua/item/0009942

У брошурі історія і сучасний стан Донбасу представлені у територіальному контексті, крізь призму концептів регіоналізму, рубіжності, теорії пограниччя. Нетиповий, штучно сконструйований регіон розглядається як ареал складного переплетення різноспрямованих впливів, зумовлених наявністю невпорядкованого українсько-російського кордону, як зона підвищеної міграційної рухливості та своєрідного культурно-психологічного нарцисизму. Аналізуються витоки й прояви збройного конфлікту на Сході України, до якого привернута увага всього світу.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua