Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Від мурів до бульварів: творення модерного міста в Україні (кінець XVIII –початок XX ст.) / Відп. ред. О. П. Реєнт. К.: Інститут історії України НАН України, 2019. 608 с.

Від мурів до бульварів: творення модерного міста в Україні (кінець XVIII –початок XX ст.) / Відп. ред. О. П. Реєнт. К.: Інститут історії України НАН України, 2019. 608 с.

Джерело: http://resource.history.org.ua/item/0014716

Українські міста – цікавий і водночас складний об’єкт для вивчення. Одні поставали з фортець, перетворюючись згодом на пограничні міста, інші виростали на ґрунті ремісничо-промислового виробництва, або розбудовувалися на пустому місці. Чи можна відшукати спільні риси в їхньому історичному розвиткові, особливо в періоди кардинальних змін? Певно, що так. Пропоновані нариси – це спроба осягнути перетворення, котрих зазнали міста України у процесі переходу від традиційного до індустріального суспільства.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua