Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Дзира О. Державне регулювання діяльності громадських організацій у Канаді та українські активісти 1918–1939 рр. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 63. С. 305-317.

У статті проаналізовано особливості канадської внутрішньої політики щодо громадської діяльності українських іммігрантів у міжвоєнний період. Охарактеризовано положення канадського законодавства, що регулюють цю діяльність. Окреслено можливості створення та функціонування громадських організацій. З’ясовано, чи впливало законодавство країни на розвиток українських суспільнополітичних об’єднань і в який спосіб. Досліджено діяльність заборонених товариств та встановлено причини, чому вони втратили законний характер.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua