Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Калініна-Симончук Ю. Відкритий доступ до досліджень і збереження авторського права: BOAI20. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2022. Вип. 65. С. 227-235.

У праці на прикладі Будапештської ініціативи відкритого доступу (далі – BOAI) проаналізовано відкритий доступ (далі – ВД) до результатів дослідження за останні 20 років. Увагу акцентовано на стратегіях досягнення відкритого доступу: самоархівування, або зелений / золотий ВД. Виявлено суперечності між відкритим доступом та авторським правом. Доведено, що ліцензії Creative Commons є спробою модифікувати відкритий доступ. Визначено роль бібліотек як суб’єктів
відкритого доступу, що, зокрема, керують прийняттям матеріалів до репозиторію, підтримують самоархівування дослідників або депонування статей і дисертацій.

Розглянуто новий набір рекомендацій BOAI20, у яких оцінюється прогрес у бік відкритого доступу й розглядаються основні перешкоди на шляху його
поширення. Сформульовано проблеми наукової комунікації, що вирішує відкритий доступ.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua