Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ: ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ РОЗПОДІЛ — ОПИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ, РАУНД 13 (11–23 травня 2023 року)

З березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну, Міжнародна організація з міграції (МОМ) збирає інформацію про місцезнаходження, демографію, становище, потреби та наміри щодо мобільності внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб, що повернулися, та непереміщеного населення шляхом проведення загальнонаціональних репрезентативних опитувань. Під час раунду 13 методологію Опитування загального населення було адаптовано для отримання репрезентативних даних на нижчому - обласному - адміністративному рівні з опитуванням 20 000 довільно вибраних респондентів у кожному раунді. Цей оперативний звіт надає узагальнений огляд чисельності населення та географічного розподілу ВПО і осіб, що повернулися, станом на 23 травня 2023 року, включно з даними про області, з яких перемістилося найбільша кількість людей у межах країни, а також про останнє місце тимчасового перебування осіб, що повернулися, в тому числі з-за кордону. Повний звіт запланований на кінець червня 2023 р. і окреслюватиме поточне становище та потреби, що стосуються відновлення і довгострокових рішень проблеми переміщення в Україні, з висновками за результатами 6 000 контрольних інтерв’ю з ВПО, особами, що повернулися, та непереміщеними жителями.

Джерело: https://dtm.iom.int/reports/operativniy-zvit-demografichna-statistika-ta-geografichniy-rozpodil-opituvannya-zagalnogo

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua