Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Реферативний огляд наукових досліджень з конституційно-правової тематики «Конституціоналізм і війна»/ КС України, НЮБ, ЦДСК Національної біблііотеки України імені В. І, Вернадського НАН України; авт.-уклад.: Ю. Половінчак [та ін.]. Київ, 2023. Вип.3. 43с.

Реферативний огляд наукових досліджень випуск 3

Випуск 3 Реферативного огляду наукових досліджень з конституційно-правової тематики охоплює публікації, що розглядають питання, актуалізовані війною. Переважна більшість публікацій – результат наукових рефлексій останнього року, оскільки повномасштабний етап війни призвів як до розширення її проявів, так і до значно активнішого їх осмислення. Втім, низка робіт, що увійшли до огляду, були створені до лютого 2022 р. Видання включає реферативні дані про 87 публікацій (монографій, дисертацій, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, окремих статей, аналітичних оглядів, довідників). Окрім цього, у випуск включено узагальнюючий аналітичний огляд основних характеристик цього документального потоку на основі візуальної аналітики з відповідною інфографікою. Документи проаналізовано у першу чергу за тематикою досліджень, для чого було систематизовано та візуалізовано ключові слова.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua