3ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

нові орієнтири і ризики

Інформаційно-аналітичний бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу електронної інформації для керівників підприємств, підрозділів, та усіх тих,  хто в силу своїх професійних обов’язків повинні слідкувати за розвитком правової,податкової та інших законодавчих баз. Крім того  така форма викладення інформації, яку можна знайти у вільному доступі, може стати зручним інструментом для  студентів, керівників різних рівнів компетентності, зацікавлених у вирішенні того чи іншого спірного питання.

Для простих громадян така інформація, доступ до неї є важливим чинником реалізації особистих  майнових і немайнових прав, участі у громадському житті, в управлінні державними справами тощо. Щодо державних службовців – це можливість реалізувати передбачені законом владні  повноваження та запорука ефективної реалізації громадянами їх права «знати».

Виходить один раз на місяць.

2013 рік: №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12

2014 рік: №1 №2 №3-4 №5-6 №7