bibliometrics Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського
biblmetr

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошук
Профілі науковців: Google Scholar - 56430, Scopus - 11824, Publons - 2471.
Оновлення значень індексів Гірша за Google Scholar - останній тиждень поточного місяця,
за Scopus і Publons - щоквартально.

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar

Упорядкування за h-indexПроект започатковано 2014 року
відділом бібліометрії і наукометрії