Гранчак Тетяна Юріївна

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, історичний факультет, спеціальність «історія»

Кандидат історичних наук (2001 р.) (спеціальність 07.00.06 – історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Тема дисертації: «Українське національне відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в працях польського історика Леона Василевського».

Доктор наук із соціальних комунікацій (2012 р.) (спеціальність 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Тема дисертації: «Бібліотека в системі політичної комунікації».

Наукові інтереси: вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на бібліотечну практику, участь бібліотек у різноманітних комунікаційних процесах, розвиток соціального інституту бібліотеки в процесі соціальнокомунікаційної діяльності.

Наукові публікації:

1. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – К., 2012. – 481 с.                        

2. Інформаційно-комунікативний чинник оптимізації взаємодії між владою і громадянським суспільством у процесі суспільних трансформацій (розділ колективної монографії «Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства» [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с. – С. 111 – 133). 

3. Гранчак Т. Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.179–189.

4. Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – C.20.–26.

5. Гранчак Т. Бібліотека в політичній комунікації / Т. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – C. 67.–72.

6. Гранчак Т. Взаємодія бібліотек з владними структурами у сфері політичної комунікації / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 36–55.