Відділ аналізу періодичної преси здійснює:

  • пошук, аналіз, структурування, накопичення та збереження на різних видах носіїв інформації центральних та регіональних інтернет-видань, інших джерел Інтернет, що містять правову інформацію (сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними), а також інших ресурсів інформаційного простору, суміжних за своєю змістовною основою із правовими, які сприяють вдосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його розвитку в контексті суспільної еволюції;
  • сприяння процесу вдосконалення комплектування фондів НБУВ новою правовою інформацією з електронних інформаційних ресурсів на основі аналізу сучасних суспільних потреб в правовій інформації;
  • формування та ведення баз даних;
  • дистанційне обслуговування абонентів НЮБ, СІАЗ та Фонду Президентів України;
  • забезпечення технічного супроводу процесів обробки електронних документів та формування баз даних НЮБ та СІАЗ;