21Національна юридична бібліотека (НЮБ) – структурний підрозділ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, який забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а також інші ресурси інформації, суміжні за своєю змістовною основою з правовими, які сприяють удосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його розвитку в контексті суспільної еволюції.

Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є сприяння утвердженню й розвитку національної правової традиції, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів у практиці суспільного життя з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації українського суспільства.

Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції НЮБ – найвищі та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації.

 

Основні завдання:

 • акумуляція у бібліотечних фондах правової інформації на всіх видах носіїв;
 • забезпечення ефективного доступу до документного, наукового, інформаційно-аналітичного ресурсу правової та необхідної в реалізації правових відносин суміжної з нею іншої інформації;
 • сприяння вдосконаленню комплектування фондів НБУВ новою правовою інформацією;
 • організація представлення інформаційних ресурсів, що відображають національну правову традицію;
 • здійснення навігаторських функцій в інтересах замовників по вітчизняних ресурсах правової інформації та відповідних ресурсах інтернет-інформації;
 • сприяння реалізації національно-освітніх та науково-популярних програм у сфері правового забезпечення розвитку суспільства.

 

Інформаційно-аналітична продукція:

 • «Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності»,
 • «Влада для громадян»,
 • «Громадська думка про правотворення»,
 • «Безпека підприємництва»,
 • «Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики»

 та інші спеці альні видання згідно з за потребами  замовників.