Розділ ІІ. Участь бібліотек у політико-правовій комунікації

УДК 34:007:025

Наталія Іванова,

заввідділу НЮБ НБУВ, канд. іст. наук

Комунікативна діяльність сучасних інформаційних центрів у сфері правового інформування

У статті висвітлюється участь бібліотек у суспільно-правових процесах держави в контексті соціально-політичної трансформації суспільства.

Ключові слова: правова комунікація, соціальні комунікації, бібліотека.

УДК 026:34:007

Юлія Половинчак

заввідділу НЮБ НБУВ, канд. іст. наук

Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки

У статті на прикладі діяльності Бібліотеки Конгресу США, мережі інституційних бібліотек Європейського Союзу, діяльності російських бібліотек розглядається досвід з акумуляції та представлення бібліотеками інформації правового характеру.

Ключові слова: Юридична бібліотека Конгресу, THOMAS, EUROLIB.

УДК 021.1:321.02

Тетяна Гранчак,

заввідділу СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації

У статті висвітлюється участь бібліотек у процесах політико-комунікативної взаємодії, формування відповідної традиції, співвідносної з суспільними запитами, розглядаються основні напрями та масштаби функціонування бібліотечних установ у системі політичної комунікації з часів її виникнення.

Ключові слова: політична комунікація, бібліотека.

УДК 021.1:34:004.7

Катерина Лобузіна

заввідділу НБУВ, старш. наук. співроб., канд. техн. наук

Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів

У статті висвітлено створення інтегрованих бібліотечних інформаційних ресурсів юридичної тематики. Розглянуто основні принципи побудови та складові такого ресурсу: електронний каталог, електронна бібліотека, інтернет-навігатор, віртуальна бібліографічна довідка, електронні колекції. Запропоновано технологічні рішення формування спеціалізованих бібліотечних інформаційних комплексів.

Ключові слова: бібліотечні інформаційні комплекси, інтегровані інформаційні ресурси, юридичні джерела, онлайнові форми бібліотечної діяльності.

УДК 025.5:34(477)″20″

Андрій Блажкевич,

наук. співроб. НЮБ НБУВ, канд. іст. наук

Вплив правової інформації бібліотек на рівень правової культури громадян у контексті сучасного розвитку українського суспільства

У статті проаналізовано вплив правової інформації на громадян у контексті сучасного розвитку українського суспільства. Висвітлено ключову роль провідних бібліотек України – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Національної парламентської бібліотеки України з питань надання правової інформації громадянам України. Розкрито особливості діяльності Національної юридичної бібліотеки НБУВ у контексті забезпечення правовою інформацією працівників органів державної влади, спеціалістів-правників, науковців, студентів, представників дипломатичного корпусу і міжнародних неурядових організацій та поширення правових знань серед населення. Значну увагу приділено спеціальним бібліотекам навчальних закладів.

Ключові слова: правова інформація, закон, бібліотеки, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека, Національна парламентська бібліотека України.

УДК 329:050:021.5

Андрій Потіха,

наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Інформація партійних ЗМІ в системі комунікативного ресурсу бібліотек

У статті розглядається місце інформації партійних засобів масової комунікації в системі комунікативного ресурсу бібліотек. Простежується динаміка трансформації партійних ЗМІ від друкованих видань до електронних. Роль бібліотек у накопиченні й передавання інформації партійних ЗМІ від виробника до користувача інформації. Аналізуються різні види та рівні інформаційних технологій, умови та засоби їхнього дійового застосування.

Ключові слова: партійна преса, засоби масової комунікації, політичні партії, бібліотечні ресурси, інформація партійних ЗМІ.

УДК 004.77:34

Майя Іванова,

заввідділу НЮБ НБУВ

Комплексні онлайнові юридичні інформаційні ресурси Національної юридичної бібліотеки

У статті висвітлюються питання створення інформаційних ресурсів Національної юридичної бібліотеки, вказуються джерела формування таких ресурсів. Наголошується на необхідності збереження рідкісних юридичних видань шляхом формування електронної бібліотеки. Зазначається, що онлайн-ресурси є однією з форм забезпечення інформаційної безпеки бібліотечних фондів юридичного напряму.

Ключові слова: юридична бібліотека, інформаційні ресурси, електронна бібліотека, культурні цінності, історична спадщина, збереження бібліотечних фондів.

УДК 34:004.77

Ірина Шульга,

мол. наук. співроб. НБУВ

Шляхи забезпечення відкритого доступу до наукових ресурсів у галузі права

У статті досліджено історію та сучасний етап розвитку репозитаріїв і часописів відкритого доступу з правничої тематики. Подано інформацію стосовно довідників, що містять дані щодо відкритих наукових електронних ресурсів, а саме: Electronic Journals Library, DOAJ, ROAR, OpenDOAR. Окрему увагу приділено юридичній науковій періодиці України.

Ключові слова: цифровий ресурс, електронний архів, відкритий доступ, програмне забезпечення.

УДК 351.852:023.1(477)

Валентина Семесько,

в. о. мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Питання реформування бібліотечного законодавства

У статті обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні діяльності електронних бібліотек, передачі бібліотекам електронних копій тиражованих видань, а також питання дотримання прав суб’єктів авторського права та суміжних прав під час створення й використання електронних бібліотечних ресурсів.

Ключові слова: електронна бібліотека, реформування законодавства, зміни до законодавства,бібліотечна справа, бібліотечне законодавство.