Національна юридична бібліотека (НЮБ) – структурний  підрозділ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, який забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а також інші ресурси інформації, суміжні за своєю змістовною основою з правовими, які сприяють удосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його розвитку в контексті суспільної еволюції.

Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є сприяння утвердженню й розвитку національної правової традиції, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів у практиці суспільного життя з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації українського суспільства.

Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції НЮБ – найвищі та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації.

Основні завдання:

 • акумуляція у бібліотечних фондах правової інформації на всіх видах носіїв;
 • забезпечення ефективного доступу до документного, наукового, інформаційно-аналітичного ресурсу правової та необхідної в реалізації правових відносин суміжної з нею іншої інформації;
 • сприяння вдосконаленню комплектування фондів НБУВ новою правовою інформацією;
 • організація представлення інформаційних ресурсів, що відображають національну правову традицію;
 • здійснення навігаторських функцій в інтересах замовників по вітчизняних ресурсах правової інформації та відповідних ресурсах інтернет-інформації;
 • сприяння реалізації національно-освітніх та науково-популярних програм у сфері правового забезпечення розвитку суспільства.

Інформаційно-аналітична продукція:

«Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності»,
«Влада для громадян»,
«Громадська думка про правотворення»,
«Безпека підприємництва»,
«Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики»
та інші спеці альні видання згідно з за потребами  замовників.

Відділ довідково-консультативної допомоги здійснює:

 

 • вивчення правових проблем інформаційної діяльності бібліотек в умовах розвитку інформаційного ринку;
 • вивчення складових бібліотечних фондів, електронних баз та інтернет-мереж з питань правової інформації;
 • довідково-консультативну допомогу з питань організації пошуку та доступу  в бібліотечних фондах та інших центрах правової інформації відносно бібліотечної та видавничої діяльності, інформаційного права, умов та безпеки праці в бібліотечній сфері;
 • навігаторські  функції інформування всіх категорій користувачів про зміст баз правової інформації в НБУВ та інших центрах їх зберігання;
 • представлення на сайті НБУВ довідково-інформаційного та інформаційно-аналітичного матеріалу правового характеру;
 • надання оперативно-консультативної допомоги користувачам з питань правового забезпечення бібліотечної діяльності;
 • налагодження контактів у сфері об’єднання з партнерами НБУВ зусиль для спільної організації довідково-консультативної допомоги;
 • розроблення пропозицій та аналіз процесу удосконалення інформаційного забезпечення бібліотечної діяльності сучасною правовою інформацією, регламентуючою документацією з питань бібліотечної, видавничої діяльності, умов і безпеки праці в бібліотечній сфері згідно з законодавством України в умовах розвитку електронних інформаційних технологій;
 • моніторинг використання правової періодики та законодавства України про працю;
 • дослідження основних документів правової періодики з питань інформаційного права, бібліотечної та видавничої діяльності у поширенні зарубіжного досвіду з даної проблематики;
 • оптимізацію корпоративної системи мережевого доступу до ресурсів провідних світових постачальників правової інформації з питань бібліотечної та видавничої діяльності,  нормативних актів, що регулюють трудові відносини в Україні;
 • підбір в інформаційно-пошукових системах відповідних нормативно-правових актів для їх аналізу та підготовки обзорів, бюлетенів тощо.