Друк

Лазерна фізика

Автор: Artur. Posted in Новини

Лазерна фізика

З появою і розвитком лазерної техніки кардинально змінилися підходи до оптики – одного з найбільш фундаментальних розділів фізики. Виникли нові наукові напрями, такі як нелінійна оптика, голографія, сингулярна оптика тощо. Про актуальність і значущість цих досліджень у наш час свідчить той факт, що за останнє десятиліття вони відзначені трьома Нобелівськими преміями. Докладніше про cтан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 8.

Друк

Гірничо-металургійний комплекс України

Автор: Artur. Posted in Новини

Гірничо-металургійний комплекс України

Гірничо-металургійний комплекс України (ГМК) є стратегічним національним ресурсом і складною науково-технічною та організаційною системою, що представлена численними підгалузями, починаючи з гірничодобувної промисловості й закінчуючи підприємствами з виробництва металовиробів. Однак в останні три десятиліття технологічна база ГМК практично не змінювалася, що зумовило зменшення потреби галузі в інноваціях і нових науково-технологічних розробках, не сприяло економічному й соціальному розвитку країни та посилило загрози для її національної безпеки. Докладніше про перспективний розвиток гірничо-металургійного комплексу України у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 8.

Друк

Вільний доступ до інформації

Автор: Artur. Posted in Новини

Вільний доступ до інформації

Провідні бібліотеки України активно використовують можливості мережевих технологій з метою вдосконалення форм інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, надання доступу до своїх фондів і різноманітних інтернет-ресурсів. Бібліотеки, інтегруючись у мережеве середовище, використовуючи його інструментарій для надання сучасних послуг користувачам і водночас еволюціонуючи в інформаційні центри, інфополіси, урізноманітнюючи та збагачуючи форми й методи реалізації своєї інформаційної функції, відіграють важливу роль у забезпеченні права людини на вільний доступ до інформації, без чого неможливо вести мову про громадянське суспільство. Докладніше про проблему забезпечення вільного доступу до інформації в контексті розвитку мережевих технологій і у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 8.

Друк

Мінінформ

Автор: Artur. Posted in Новини

Мінінформ

Серед перших резонансних ініціатив Кабінету Міністрів підвищений інтерес громадськості викликало створення Міністерства інформполітики та призначення його очільником Ю. Стеця. Більш детально про завдання нової структури та застереження з цього приводу читайте в статті І. Рудя в № 96 "Резонансу".

Друк

Виконавча влада

Автор: Artur. Posted in Новини

Виконавча влада

11 грудня Верховна Рада прийняла Програму дій нового уряду, у якій передбачено короткотермінові дії для реформування країни на 2015–2016 рр. Про те, як затверджений парламентом урядовий документ був сприйнятий серед політиків та в експертних колах, читайте в аналітичному огляді О. Симоненко ("Резонанс"№ 97).