• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних суперечностей
  • Візит делегації Національної парламентської бібліотеки Грузії ім. Іллі Чавчавадзе
  • Прогнози і оцінки експертів концепції пенсійної реформи

Cпівробітники Центру досліджень соціальних комунікацій взяли участь у роботі науково-практичної конференції

Cпівробітники Центру досліджень соціальних комунікацій взяли участь у роботі науково-практичної конференції26 травня 2017 року співробітники Центру досліджень соціальних комунікацій Бусол О. Ю і Закірова С. Г. взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти» (в контексті децентралізації влади в Україні), яка проводилася в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Співорганізаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України і Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Екскурсія студентів до Центру досліджень соціальних комунікацій

Екскурсія студентів до Центру досліджень соціальних комунікацій24-25 травня 2017 року співробітники Центру досліджень соціальних комунікацій провели оглядові екскурсії для студентів Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету імені Бориса Грінченка. Завідувач відділу політологічного аналізу Закіров М. Б. і молодший науковий співробітник Тарасенко Н. В. ознайомили студентів з роботою Служби інформаційного забезпечення органів державної влади, що спрямована на здійснення науково-дослідної та інформаційної діяльності з питань функціонування бібліотечно-інформаційної сфери, підготовці інформаційної продукції, проведенні постійного моніторингу, аналізу, прогнозування економічних, політичних, національних, соціальних та культурно-освітніх процесів у державі, діяльності органів влади, політичних партій та громадських організацій. Завідувач аналітично-прогностичного відділу Іванова Н. Г. і старший науковий співробітник Закірова С. Г. представили студентам особливості роботи Національної юридичної бібліотеки, яка забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів щодо правової інформації, сприяє утвердженню й розвитку національної правової традиції, розширенню доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективному використанню цих ресурсів у практиці суспільного життя. Студенти довідалися про основні напрями наукових досліджень теоретичних проблем розвитку соціальних комунікацій, результатом яких є підготовлені колективні та індивідуальні монографії.

Високі технології та інноваційна діяльність у контексті реалізації Угоди про асоціацію з ЄС

Високі технології та інноваційна діяльність у контексті реалізації Угоди про асоціацію з ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС може сприяти збільшенню обсягів експорту та імпорту послуг «дослідження та розробки», наукових та технічних послуг. Науковці з Інституту економіки та прогнозування НАН України відзначають, що експорт послуг у сфері досліджень і розробок перевищує імпорт. Це свідчить, з одного боку, про певний власний науково-технічний потенціал, з іншого – про невеликий попит на науково-технічні послуги на внутрішньому ринку України. Про можливості та перешкоди, пов’язані з експортом та імпортом послуг із досліджень і розробок та продукції високотехнологічних секторів України читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 4 (с. 152–155).

Cхвалено план роботи РМВ НАН України

Cхвалено план роботи РМВ НАН України

Учасники Загальних зборів Ради молодих вчених НАН України схвалили план її роботи на 2017 р. Зокрема, планом передбачено продовження практики проведення наукових і науково-популяризаційних заходів за участі представників академічної наукової молоді, налагодження співпраці з науковою молоддю органів виконавчої влади, національних галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями Європи та світу, подальшу участь у впровадженні Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Докладніше про підсумки минулорічної роботи Ради та плани її діяльності на наступний період читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 4 (с. 51–58).

Вітчизняна енергетика: основні тенденції

Вітчизняна енергетика: основні тенденції

Країна продовжує жити в складних умовах трансформації енергетичного ринку, пов'язаного з припиненням торгівлі з ОРДЛО. 11 травня Кабінет Міністрів втретє продовжив режим дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії ще на один місяць.

Детальніше, про основні тенденції у вітчизняній енергетичній сфері читайте в аналітичному огляді О. Рябоконя «Украинская энергетика в условиях черезвычайного положения: летние тенденции» в № 10 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 54 - 63).