• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Новації у сфері податкового законодавства України: тактичні кроки чи стратегічні завдання?
  • Урочисте відзначення 100-річчя НАН України
  • Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Наука – виробництву

Наука – виробництву

Протягом 2013 р. наукові установи НАН України виконали 3613 робіт за господарськими договорами з вітчизняними підприємствами та контрактами з іноземними замовниками. Обсяг коштів спеціального фонду бюджету, отриманих установами за надання послуг відповідно до їхніх функціональних повноважень у межах зазначених договорів і контрактів, становив 312 326,8 тис. грн, або 6,5 % загального обсягу річних надходжень з усіх джерел фінансування науково-дослідних робіт у НАН України. На підприємствах різних галузей народного господарства України впроваджено 1614 наукових розробок. Докладніше про використання результатів наукових досліджень у народному господарстві у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 6.

Інформаційні війни

Інформаційні війни

Набуває популярності ініціатива українських користувачів Facebook спрямована на пошук і викриття російських ботів, у відповідь на блокування проукраїнських активістів. Про інформаційні війни в соціальних мережах, поширення неправдивої інформації в проросійських групах з метою провокування суспільної напруги читайте у інформаційно-аналітичному бюлетені «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» № 19".

«Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору»

«Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору»

Продовжив роботу щорічний науковий форум Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору». 22 жовтня відбулися секційні засідання. Наукові співробітники інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ, а саме служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та фонду Президентів України,  взяли  участь у обговоренні проблеми «Інформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору».

Бібліотечні стратегії

k

Розпочав роботу щорічний науковий форум Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору». Організаторами  конференції виступили :

• Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;
• Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
• Асоціація бібліотек України;
• Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

Кримінальний процес

Кримінальний процес

Закон №725-VII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження)» неоднозначно сприйнятий як громадськістю, так і експертним середовищем.  Головною метою прийнятого закону є  недопущення випадків, коли особа яка вчинила злочин на території України та переховується поза межами нашої держави, стала б фактично недосяжною для застосування по відношенню до неї норм вітчизняного кримінального кодексу. В той же час проблемою є дотримання принципу незвужування процесуальних прав підозрюваного чи обвинувачуваного, оскільки пункт 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має, як мінімум, такі права: бути негайно і докладно сповіщений зрозумілою для нього мовою про характер обвинувачення; мати достатній час для підготовки свого захисту; захищати себе особисто, або через обраного чи призначеного захисника; допитувати свідків обвинувачення та мати право на виклик та допит свідків захисту. C. Полтавець, Громадська думка №20 (78)