• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Бібліотека в інформаційному суспільстві
  • Фінансування НАН України у 2018 р.
  • До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг

Учені-біологи НАН України і, зокрема Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, добре усвідомлюють складність нинішнього екологічного становища в Україні та світі й намагаються в міру своїх сил і можливостей активно включатись у вирішення нагальних проблем довкілля. Докладніше про ефективні методи екологічного моніторингу та нові підходи до регулювання як заповідних, так і порушених природних екосистем у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 7.

Нові можливості для бізнесу

Нові можливості для бізнесу

Як використати результати дослідження соціальних мереж для розвитку власного бізнесу, чим можна зацікавити цільову аудиторію Facebook та інші рекомендації від маркетологів пропонуємо у випуску «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» № 20.

 

Промислове виробництво

Промислове виробництво

Головною причиною нинішніх проблем у вітчизняній економіці стали воєнні дії на Донбасі, знищення транспортної інфраструктури регіону тощо. Водночас, як відзначають експерти, у деяких галузях промислове виробництво останнім часом демонструє приріст. Про пошук у сучасних  складних політичних і економічних умовах промисловими підприємствами України шляхів та можливостей для збільшення виробництва власної продукції, необхідної як для українських споживачів, так і для зарубіжних партнерів, читайте у матеріалі А. Потіхи «Промислове виробництво в Україні: обнадійливі симптоми», «Резонанс», № 84.

Перспективні технології

перспективні технології

В умовах жорсткої конкуренції, яка загострюється кожну хвилину за лідерство на світовому ринку передових технологій, Україні важливо визначитися з тим, що може забезпечити їй не просто спостереження за світовими процесами розподілу прибутку, а безпосередню участь у цьому. Для цього потрібні не тільки більша активність у сфері досліджень та розробок, але й конкретні дії, які адекватні зусиллям конкурентів, спрямованим на підготовку до технологічної революції, яка безпосередньо залежить від розвитку нанотехнологій. Докладніше про міжнародну конкуренцію у сфері перспективних технологій у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 7.

Бібліотека майбутнього

Бібліотека майбутнього

Оновлення  інформаційного простору призвело до відповідних змін у суспільному світогляді. Це, в свою чергу, ставить нові  вимоги до інформаційних джерел, якими є бібліотечні установи. Про історію розвитку та сьогодення бібліотечних стратегій в умовах комплексних змін інформаційного середовища ми говоримо з академіком НАН України,  Олексієм Семеновичем Онищенком.