Рубрики Google Scholar для систематизації наук

Наведені в таблиці рубрики визначено на основі аналізу світового потоку наукової інформації. Систематизація напрямів діяльності вчених за цими рубриками сприятиме гармонізації структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей. Тому їх використання при створенні бібліометричних профілів вбачається доцільним.

 Business, Economics & ManagementБізнес, економіка, менеджмент
1.Accounting & TaxationБухгалтерський облік, оподаткування
2.Business, Economics & ManagementБізнес, економіка, менеджмент (загальні питання)
3.Development EconomicsЕкономіка розвитку
4.Economic HistoryЕкономічна історія
5.Economic PolicyЕкономічна політика
6.EconomicsЕкономіка
7.Emergency ManagementУправління у кризових ситуаціях
8.Entrepreneurship & InnovationПідприємництво, інновації
9.FinanceФінанси
10.International BusinessМіжнародний бізнес
11.MarketingМаркетинг
12.Strategic ManagementСтратегічне управління
13.Tourism & HospitalityТуризм, готельний бізнес
14.Transport ManagementЛогістика
 Chemical & Material SciencesХімія, матеріалознавство
15.Analytical ChemistryАналітична хімія
16.Ceramic EngineeringКерамічні матеріали
17.Chemical & Material SciencesХімія, матеріалознавство (загальні питання)
18.Chemical Kinetics & CatalysisХімічна кінетика, каталіз
19.Combustion & PropulsionГоріння, тяга
20.Composite MaterialsКомпозиційні матеріали
21.CorrosionКорозія
22.Crystallography & Structural ChemistryКристалографія, структурна хімія
23.Dispersion ChemistryКолоїдна хімія
24.ElectrochemistryЕлектрохімія
25.Inorganic ChemistryНеорганічна хімія
26.Materials EngineeringМатеріалознавство
27.NanotechnologyНанотехнології
28.Oil, Petroleum & Natural GasНафта, нафтопродукти, природний газ
29.Organic ChemistryОрганічна хімія
30.Polymers & PlasticsПолімери, пластмаси
 Engineering & Computer ScienceТехнічні науки, інформатика
31.ArchitectureАрхітектура
32.Artificial IntelligenceШтучний інтелект
33.Automation & Control TheoryАвтоматизація, теорія керування
34.Aviation & Aerospace EngineeringАвіація, аерокосмічна промисловість
35.Ceramic EngineeringКерамічне виробництво
36.Civil EngineeringЦивільне будівництво
37.Computational LinguisticsКомп’ютерна лінгвістика
38.Computer GraphicsКомп’ютерна графіка
39.Computer Hardware DesignКомп’ютерна техніка
40.Computer Networks & Wireless CommunicationКомп’ютерні мережі, бездротові комунікації
41.Computer Security & CryptographyКомп’ютерна безпека, криптографія
42.Computer Vision & Pattern RecognitionКомп’ютерна графіка, розпізнавання образів
43.Computing SystemsКомп’ютерні системи
44.Data Mining & AnalysisОтримання даних, аналіз
45.Databases & Information SystemsБази даних, інформаційні системи
46.Educational TechnologyОсвітні технології
47.Engineering & Computer ScienceТехнічні науки, інформатика (загальні питання)
48.Evolutionary ComputationЕволюційні обчислення
49.Food Science & TechnologyХарчові технології
50.Fuzzy SystemsНечіткі системи
51.Game Theory and Decision ScienceТеорія ігор і наука прийняття рішень
52.Human Computer InteractionВзаємодії людини з комп’ютером
53.Manufacturing & MachineryВиробництво, обладнання
54.Mechanical EngineeringМашинобудування
55.MetallurgyМеталургія
56.Microelectronics & Electronic PackagingМікроелектроніка, мікросхеми
57.Mining & Mineral ResourcesГірнича справа, мінеральні ресурси
58.Molecular ModelingМолекулярне моделювання
59.MultimediaМультимедіа
60.Ocean & Marine EngineeringОкеанічна, морська інженерія
61.Operations ResearchДослідження операцій
62.Power EngineeringЕнергетика
63.Quality & ReliabilityТеорія якості та надійності
64.Radar, Positioning & Navigation Радар, позиціонування, навігація
65.Remote SensingДистанційне зондування
66.RoboticsРобототехніка
67.Signal Processing Обробка сигналів
68.Software SystemsСистеми програмного забезпечення
69.Structural EngineeringБудівельне проектування
70.Sustainable EnergyВідновлювальна енергетика
71.Textile EngineeringТекстильна промисловість
72.Theoretical Computer ScienceТеоретична інформатика
73.TransportationТранспортування
74.Water Supply & Treatment Водопостачання, очищення вод
75.Wood Science & TechnologyДеревознавство, деревні технології
 Health & Medical SciencesОхорона здоров’я, медичні науки
76.AddictionНаркологія
77.AIDS & HIVСНІД, ВІЛ
78.Alternative & Traditional MedicineАльтернативна та традиційна медицина
79.AnesthesiologyАнестезіологія
80.Audiology, Speech & Language Pathology Аудіологія, мовлення, патологія мови
81.Bioethics Біоетика
82.Biomedical Technology Біомедичні технології
83.Cardiology Кардіологія
84.Child & Adolescent PsychologyДитяча та підліткова психологія
85.Clinical Laboratory ScienceКлінічні лабораторні дослідження
86.Communicable DiseasesІнфекційні хвороби
87.Critical CareІнтенсивна терапія
88.DentistryСтоматологія
89.Dermatology Дерматологія
90.Developmental DisabilitiesПорушення розвитку
91.Diabetes Діабет
92.Emergency MedicineМедицина невідкладних станів
93.EndocrinologyЕндокринологія
94.EpidemiologyЕпідеміологія
95.Gastroenterology & HepatologyГастроентерологія, гепатологія
96.Genetics & GenomicsГенетика, геноміка
97.Gerontology & Geriatric MedicineГеронтологія
98.Gynecology & ObstetricsГінекологія та акушерство
99.Health & Medical SciencesОхорона здоров’я, медичні науки (загальні питання)
100.Heart & Thoracic SurgeryСерцева та торакальна хірургія
101.HematologyГематологія
102.Hospice & Palliative CareХоспіс, паліативна допомога
103.ImmunologyІмунологія
104.Medical BiologyМедична біолгія
105.Medical InformaticsМедична інформатика
106.Medicinal ChemistryМедична хімія
107.Natural Medicines & Medicinal PlantsПриродні ліки, лікарські рослини
108.NeurologyНеврологія
109.NeurosurgeryНейрохірургія
110.Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular ImagingЯдерна медицина, променева терапія, молекулярна візуалізація
111.NursingМедсестринська справа
112.Nutrition ScienceНутриціологія
113.ObesityОжиріння
114.OncologyОнкологія
115.Ophthalmology & OptometryОфтальмологія, оптометрія
116.Oral & Maxillofacial SurgeryХірургічна стоматологія, щелепно-лицьова хірургія
117.Orthopedic Medicine & SurgeryОртопедія, ортопедична хірургія
118.OtolaryngologyОтоларингологія
119.Pain & Pain ManagementБіль, знеболювання
120.PathologyПатологічна анатомія
121.Pediatric Medicine Педіатрія
122.Pharmacology & PharmacyФармакологія, фармація
123.Physical Education & Sports MedicineФізичне виховання, спортивна медицина
124.PhysiologyФізіологія
125.Plastic & Reconstructive SurgeryПластична та реконструктивна хірургія
126.Pregnancy & Childbirth Вагітність, пологи
127.Primary Health CareПервинна медико-санітарна допомога
128.Psychiatry Психіатрія
129.PsychologyПсихологія
130.Public HealthОхорона здоров’я
131.PulmonologyПульмонологія
132.Radiology & Medical ImagingРадіологія, медична візуалізація
133.Rehabilitation TherapyРеабілітаційна терапія
134.Reproductive HealthРепродуктивне здоров’я
135.RheumatologyРевматологія
136.Social PsychologyСоціальна психологія
137.SurgeryХірургія
138.ToxicologyТоксикологія
139.TransplantationТрансплантація
140.Tropical Medicine & ParasitologyТропічна медицина, паразитологія
141.Urology & NephrologyУрологія та нефрологія
142.Vascular MedicineСудинна медицина
143.Veterinary MedicineВетеринарна медицина
 Humanities, Literature & ArtsГуманітарні науки, література, мистецтво
144.American Literature & StudiesАмериканські студії
145.Canadian Studies & HistoryКанадознавчі студії
146.Chinese Studies & HistoryКитаєзнавство
147.CommunicationКомунікація
148.Drama & Theater ArtsДрама, театральне мистецтво
149.English Language & LiteratureАнглійська мова та література
150.Epistemology & Scientific HistoryЕпістемологія, історія науки
151.Ethnic & Cultural StudiesЕтніка, культурологія
152.FilmКіно- та фотомистецтво
153.Foreign Language LearningВивчення іноземних мов
154.Gender StudiesГендерні дослідження
155.Humanities, Literature & ArtsГуманітарні науки, література, мистецтво (загальні питання)
156.Language & LinguisticsМова, лінгвістика
157.Literature & WritingЛітература, писемність
158.Middle Eastern & Islamic StudiesБлизький Схід, ісламістика
159.Music & MusicologyМузикознавство
160.PhilosophyФілософія
161.ReligionРелігієзнавство
162.Sex & SexualityСексологія
163.Visual ArtsОбразотворче мистецтво
 Life Sciences & Earth SciencesНауки про життя, науки про Землю
164.Agronomy & Crop ScienceАгрономія, рослинництво
165.Animal Behavior & EthologyПоведінка тварин, етологія
166.Animal HusbandryТваринництво
167.Atmospheric SciencesНауки про атмосферу
168.BiochemistryБіохімія
169.Biodiversity & Conservation BiologyБіорізноманіття, біоконсервація
170.Bioinformatics & Computational Biology Біоінформатика, обчислювальна біологія
171.BiophysicsБіофізика
172.BiotechnologyБіотехнологія
173.BirdsОрнітологія
174.BotanyБотаніка
175.Cell BiologyБіологія клітини
176.Developmental Biology & EmbryologyБіологія розвитку, ембріологія
177.Earth SciencesНауки про Землю (загальні питання)
178.EcologyЕкологія
179.Environmental & Geological EngineeringПриродоохоронна та геологічна інженерія
180.Environmental SciencesНауки про навколишнє середовище
181.Evolutionary BiologyЕволюційна біологія
182.Forests & Forestry Ліси, лісове господарство
183.Geochemistry & MineralogyГеохімія, мінералогія
184.GeologyГеологія
185.Hydrology & Water ResourcesГідрологія, водні ресурси
186.Insects & ArthropodsКомахи, членистоногі
187.Life SciencesНауки про життя (загальні питання)
188.Marine Sciences & FisheriesБіологія моря, рибництво
189.MicrobiologyМікробіологія
190.Molecular BiologyМолекулярна біологія
191.MycologyМікологія
192.OceanographyОкеанографія
193.PaleontologyПалеонтологія
194.Pest Control & Pesticides Боротьба зі шкідниками, пестициди
195.Plant PathologyФітопатологія
196.Proteomics, Peptides & AminoacidsПротеоміка, пептиди, амінокислоти
197.Soil SciencesГрунтознавство
198.Sustainable DevelopmentЗрівноважений (збалансований) розвиток
199.VirologyВірусологія
200.ZoologyЗоологія
 Physics & MathematicsФізика, математика
201.Acoustics & SoundАкустика, звук
202.AlgebraАлгебра
203.Astronomy & AstrophysicsАстрономія, астрофізика
204.Computational MathematicsОбчислювальна математика
205.Condensed Matter Physics & SemiconductorsФізика конденсованих середовищ, фізика напівпровідників
206.Discrete MathematicsДискретна математика
207.ElectromagnetismЕлектромагнетизм
208.Fluid Mechanics Механіка рідин
209.GeometryГеометрія
210.GeophysicsГеофізика
211.High Energy & Nuclear PhysicsФізика високих енергій, ядерна фізика
212.Mathematical AnalysisМатематичний аналіз
213.Mathematical OptimizationМатематична оптимізація
214.Mathematical PhysicsМатематична фізика
215.Nonlinear ScienceНелінійна наука
216.Optics & PhotonicsОптика, фотоніка
217.Physics & Mathematics Фізика, математика (загальні питання)
218.Plasma & Fusion Плазма, плавлення
219.Probability & Statistics with ApplicationsТеорія ймовірностей, математична статистика з додатками
220.Pure & Applied MathematicsПрикладна математика
221.Quantum MechanicsКвантова механіка
222.Spectroscopy & Molecular PhysicsСпектроскопія, молекулярна фізика
223.Thermal SciencesТермодинаміка та суміжні науки
 Social SciencesСуспільні науки
224.Academic & Psychological TestingАкадемічне та психологічне тестування
225.AnthropologyАнтропологія
226.ArchaeologyАрхеологія
227.Cognitive ScienceКогнітивна наука
228.Criminology, Criminal Law & PolicingКримінологія, кримінальне право, поліція
229.Diplomacy & International RelationsДипломатія, міжнародні відносини
230.Early Childhood EducationДошкільна освіта
231.EducationОсвіта
232.Educational AdministrationУправління освітою
233.Educational Psychology & CounselingПсихологія освіти, педагогічне консультування
234.Environmental & OccupationalЕкологія праці
235.Environmental Law & PolicyПриродоохоронне право, природоохоронна політика
236.EthicsЕтика
237.European LawЄвропейське право
238.Family StudiesДослідження сім’ї
239.Feminism & Women’s StudiesФемінізм, жіночі студії
240.Forensic ScienceКриміналістика
241.Geography & CartographyГеографія, картографія
242.Health Policy & Medical LawПолітика в галузі охорони здоров’я, медичне право
243.Higher EducationВища освіта
244.HistoryІсторія
245.Human MigrationМіграція
246.Human Resources & OrganizationsЛюдські ресурси, організації
247.International LawМіжнародне право
248.LawПраво
249.Library & Information ScienceБібліотечна справа, інформаційна наука
250.Military StudiesВійськові науки
251.Political ScienceПолітологія
252.Public Policy & AdministrationДержавна політика, державне управління
253.Science & Engineering EducationНауково-технічна освіта
254.Social Sciences Соціальні науки (загальні питання)
255.Social WorkСоціальна робота
256.SociologyСоціологія
257.Special EducationСпеціальна освіта
258.Teaching & Teacher EducationПедагогічна освіта
259.Technology LawПраво в сфері науки та технологій
260.Urban Studies & PlanningУрбаністика, планування

Про неточності перекладу просимо повідомити   bibliometrics@ukr.net


Бібліометрика української науки
www.nbuviap.gov.ua/bpnu/