Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 20 30 40

ВідомствоКількість
МОН657
НАН548
МОЗ55
Інші41
НАПН39
ЗакладВідомствоКількість
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаМОН65
Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.ВєркінаНАН36
Національний університет «Львівська політехніка»МОН31
Сумський державний університетМОН30
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»МОН26
Харківський національний університет ім.В.Н.КаразінаМОН26
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»МОН23
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.ФранцевичаНАН22
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.БоголюбоваНАН22
Інститут математикиНАН21
Інститут молекулярної біології і генетикиНАН20
Інститут фізикиНАН20
Львівський національний університет імені Івана ФранкаМОН20
Інститут фізіології ім.О.О.БогомольцяНАН19
Інститут ботаніки ім.М.Г.ХолодногоНАН18
Інститут економіки та прогнозуванняНАН16
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.ЛашкарьоваНАН16
Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаМОН16
Західноукраїнський національний університетМОН14
Інститут археологіїНАН14
Харківський національний університет радіоелектронікиМОН14
Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМОН14
Інститут металофізики ім.Г.В.КурдюмоваНАН13
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»НАН13
Національний педагогічний університет ім.М.П.ДрагомановаМОН13
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниМОН13
Національний університет фізичного виховання і спорту УкраїниМОН13
Національний університет «Києво-Могилянська академія»МОН13
Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоМОН13
Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.ПтухиНАН12
Інститут фізики конденсованих системНАН12
Інститут ядерних дослідженьНАН12
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоМОН11
Інститут монокристалівНАН11
Вінницький національний технічний університетМОН10
Головна астрономічна обсерваторіяНАН10
Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараМОН10
Інститут хімії високомолекулярних сполукНАН10
Національний авіаційний університетМОН10
Державний торговельно-економічний університетМОН9
Інститут хімії поверхні ім.О.О.ЧуйкаНАН9
Львівський національний медичний університет імені Данила ГалицькогоМОЗ9
Національний медичний університет ім.акад.О.О.БогомольцяМОЗ9
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ імені П. Л. ШУПИКАМОЗ9
Одеський національний університет ім.І.І.МечниковаМОН9
Радіоастрономічний інститутНАН9
Інститут аграрної економікиНААН8
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім.В.П.КухаряНАН8
Інститут педагогікиНАПН8
Ужгородський національний університетМОН8
Херсонський державний університетМОН8
Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.ГалкінаНАН7
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.КавецькогоНАН7
Інститут кібернетики ім.В.М.ГлушковаНАН7
Інститут органічної хіміїНАН7
Інститут психології ім.Г.С.КостюкаНАПН7
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана БоберськогоМОН7
Український державний хіміко-технологічний університетМОН7
Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиМОН6
Дніпровський державний медичний університетМОЗ6
Запорізький національний університетМОН6
Інститут біохімії ім.О.В.ПалладінаНАН6
Інститут технічної теплофізикиНАН6
Не підтвердженоІнші6
Одеський державний екологічний університетМОН6
Університет банківської справиМОН6
Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоМОН6
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. ПироговаМОЗ5
Державний податковий університетМінфін5
Інститут біології клітиниНАН5
Інститут геохімії навколишнього середовищаНАН5
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.ВернадськогоНАН5
Інститут зоології ім.І.І.ШмальгаузенаНАН5
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.ЗаболотногоНАН5
Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.УсиковаНАН5
Інститут цифровізації освітиНАПН5
Київський Університет імені Бориса ГрінченкаМОН5
Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»МОН5
Національний університет харчових технологійМОН5
Президія Національної академії педагогічних наук УкраїниНАПН5
Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяМОН5
Харківський національний університет внутрішніх справМВС5
Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.БекетоваМОН5
Інститут держави і права ім.В.М.КорецькогоНАН4
Інститут економіки промисловостіНАН4
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.ДуманськогоНАН4
Інститут космічних дослідженьНАН4
Інститут магнетизмуНАН4
Інститут механіки ім.С.П.ТимошенкаНАН4
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.ПідстригачаНАН4
Інститут проблем машинобудування ім.А.М.ПідгорногоНАН4
Інститут регіональних досліджень ім.М.І.ДолішньогоНАН4
Інститут соціологіїНАН4
Інститут філософії ім.Г.С.СковородиНАН4
Київський національний університет будівництва і архітектуриМОН4
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»МОН4
Національний університет водного господарства та природокористуванняМОН4
Національний університет цивільного захисту УкраїниІнші4
Придніпровська державна академія будівництва та архітектуриМОН4
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра МоторногоМОН4
Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.ГорбачевськогоМОЗ4
Університет економіки та права «КРОК»МОН4
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.СковородиМОН4
Херсонська державна морська академіяМОН4
Академія фінансового управлінняІнші3
Донецький національний університет імені Василя СтусаМОН3
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаМОН3
Житомирський державний університет імені Івана ФранкаМОН3
Інститут економіки природокористування та сталого розвиткуНАН3
Інститут електродинамікиНАН3
Інститут законодавства Верховної Ради УкраїниІнші3
Інститут історії УкраїниНАН3
Інститут кормів та сільського господарства ПоділляНААН3
Інститут мовознавства ім.О.О.ПотебніНАН3
Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.БакуляНАН3
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КурасаНАН3
Інститут соціальної та політичної психологіїНАПН3
Інститут сцинтиляційних матеріалівНАН3
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.ПисаржевськогоНАН3
Київський національний університет технологій та дизайнуМОН3
Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоМОН3
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.ГжицькогоМОН3
Міжнародний інститут соціонікиІнші3
Національна академія внутрішніх справМВС3
Національний науковий центр радіаційної медициниНАМН3
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска»НАМН3
Не підтвердженоНАН3
Не підтвердженоМОН3
Одеський національний політехнічний університетМОН3
Президія Національної академії наук УкраїниНАН3
Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаМОН3
Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляМОН3
Таврійський національний університет ім.В.І.ВернадськогоМОН3
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаМОН3
Університет імені Альфреда НобеляМОН3
Харківська державна академія фізичної культуриМОН3
Академія праці, соціальних відносин і туризмуІнші2
Бердянський державний педагогічний університетМОН2
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»МОН2
Вінницький національний аграрний університетМОН2
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»НАПН2
Державний університет телекомунікаційМОН2
Державний університет «Житомирська політехніка»МОН2
Донецький національний технічний університетМОН2
Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.ОвчаренкаНАН2
Інститут вищої освітиНАПН2
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.СемененкаНАН2
Інститут геронтології ім.Д.Ф.ЧеботарьоваНАМН2
Інститут гідробіологіїНАН2
Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.КомісаренкаНАМН2
Інститут загальної енергетикиНАН2
Інститут літератури ім.Т.Г.ШевченкаНАН2
Інститут морської біологіїМОН2
Інститут неврології, психіатрії та наркологіїНАМН2
Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.СитенкаНАМН2
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана ЗязюнаНАПН2
Інститут педіатрії, акушерства і гінекологіїНАМН2
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості УкраїниІнші2
Інститут прикладної математики і механікиНАН2
Інститут проблем вихованняНАПН2
Інститут проблем математичних машин та системНАН2
Інститут проблем міцності ім.Г.С.ПисаренкаНАН2
Інститут сорбції та проблем ендоекологіїНАН2
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного просторуНАН2
Інститут української мовиНАН2
Інститут харчової біотехнології та геномікиНАН2
Криворізький державний педагогічний університетМОН2
Криворізький національний університетМОН2
Маріупольський державний університетМОН2
Міжнародний гуманітарний університетМОН2
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і системНАН2
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвиткуНАН2
Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.АмосоваНАМН2
Національний інститут стратегічних дослідженьІнші2
Національний лісотехнічний університет УкраїниМОН2
Національний науково-природничий музейНАН2
Національний університет «Одеська юридична академія»МОН2
Національний фармацевтичний університетМОЗ2
Одеська національна академія харчових технологійМОН2
Одеський національний економічний університетМОН2
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія СковородиМОН2
Полтавський державний аграрний університетМОН2
Приазовський державний технічний університетМОН2
Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.МакаренкаМОН2
Сумський національний аграрний університетМОН2
Український державний університет залізничного транспортуМОН2
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.КарпенкаНАН2
Фізико-хімічний інститут ім.О.В.БогатськогоНАН2
Харківська державна академія дизайну і мистецтвМОН2
Харківська медична академія післядипломної освітиМОЗ2
Харківський національний автомобільно-дорожній університетМОН2
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана КожедубаІнші2
Хмельницький національний університетМОН2
Чернігівський національний технологічний університетМОН2
Академія муніципального управлінняМОН1
Білоцерківський національний аграрний університетНААН1
Білоцерківський національний аграрний університетМОН1
Білоцерківський національний аграрний університетІнші1
Буковинський державний медичний університетМОЗ1
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.СухомлинськогоНАПН1
Державний біотехнологічний університетМОН1
Державний університет інфраструктури та технологійМОН1
Дніпровський державний аграрно-економічний університетМОН1
Донбаська державна машинобудівна академіяМОН1
Донбаський державний педагогічний університетМОН1
Європейський університетМОН1
Запорізький державний медичний університетМОЗ1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуМОН1
Ізмаїльський державний гуманітарний університетМОН1
Інститут аграрної економікиМОН1
Інститут агроекології і природокористуванняНААН1
Інститут біології південних морів ім.О.О.КовалевськогоНАН1
Інститут біології тваринНААН1
Інститут географіїНАН1
Інститут геологічних наукНАН1
Інститут геофізики ім.С.І.СубботінаНАН1
Інститут геофізики ім.С.І.СубботінаІнші1
Інститут громадського здоров’я ім.О.М.МарзєєваНАМН1
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.ДоброваНАН1
Інститут еволюційної екології Національної академії наук УкраїниНАН1
Інститут економіко-правових дослідженьНАН1
Інститут електрозварювання ім.Є.О.ПатонаНАН1
Інститут електронної фізикиНАН1
Інститут Євро-Атлантичного СпівробітництваІнші1
Інститут землеробстваНААН1
Інститут медицини праці ім.Ю.І.КундієваНАМН1
Інститут морської біологіїНАН1
Інститут органічної хіміїМОН1
Інститут прикладної фізикиНАН1
Інститут проблем кріобіології і кріомедициниНАН1
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослідженьНАН1
Інститут проблем штучного інтелектуНАН1
Інститут програмних системНАН1
Інститут професійної освітиНАПН1
Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.ЗубцяНААН1
Інститут свинарства і агропромислового виробництваНААН1
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи ЯрмаченкаНАПН1
Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»Інші1
Інститут сходознавства ім.А.Ю.КримськогоНАН1
Інститут термоелектрикиНАН1
Інститут технічних проблем магнетизмуНАН1
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.ЛитвиненкаНАН1
Інститут фізичної оптики ім.О.Г.ВлохаМОН1
Інститут фізіології рослин і генетикиНАН1
Інститут чорної металургії ім.З.І.НекрасоваНАН1
Історична секція Всеукраїнської академії наукНАН1
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаМОН1
Київська школа економікиІнші1
Київський національний лінгвістичний університетМОН1
Київський університет туризму економіки і праваМОН1
Клінічна лікарня «Феофанія»Інші1
Кримський державний медичний університет ім.С.І.ГеоргієвськогоМОЗ1
Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.О.ДідоренкаМВС1
Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаМОН1
Луцький національний технічний університетМОН1
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центрМОЗ1
Львівський державний університет внутрішніх справМВС1
Львівський торговельно-економічний університетМОН1
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоМОН1
Миколаївський національний аграрний університетМОН1
Миколаївський національний університет ім.В.О.СухомлинськогоМОН1
Міжнародний інститут менеджментуІнші1
Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»НАН1
Міжрегіональна академія управління персоналомМОН1
Морський гідрофізичний інститутНАН1
Наукове товариство імені ШевченкаІнші1
Науково-виробниче підприємство «Електрон-Карат»Інші1
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.СташисаМОН1
Національна академія державного управління при Президентові УкраїниІнші1
Національна академія статистики, обліку та аудитуІнші1
Національна бібліотека України імені В.І.ВернадськогоНАН1
Національна металургійна академія УкраїниМОН1
Національний інститут терапії імені Л.Т.МалоїНАМН1
Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваМОН1
Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоМіноборони1
Національний університет «Запорізька політехніка»МОН1
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.ШевченкаМОН1
Ніжинський державний університет імені Миколи ГоголяМОН1
Одеський національний медичний університетМОЗ1
Одеський національний морський університетМОН1
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.УшинськогоМОН1
Подільський державний аграрно-технічний університетМОН1
Поліський національний університетМОН1
Полтавський державний медичний університетМОЗ1
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаМОН1
Полтавський університет економіки і торгівліІнші1
Президія Національної академії аграрних наук УкраїниНААН1
Придніпровська державна академія фізичної культури і спортуМОН1
Рада по вивченню продуктивних сил УкраїниНАН1
Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяМОН1
Українська інженерно-педагогічна академіяМОН1
Український державний університет науки і технологійМОН1
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.ВисоцькогоНАН1
Український науково-дослідний інститут медицини транспортуМОЗ1
Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технологіїІнші1
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканинМОЗ1
Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниМОН1
Університет митної справи та фінансівІнші1
Харківський національний медичний університетМОЗ1
Херсонська академія безперервної освітиМОН1
Херсонський державний аграрний університетМОН1
Херсонський національний технічний університетМОН1
Центральноукраїнський національний технічний університетМОН1
Черкаський державний технологічний університетМОН1
Чорноморський національний університет імені Петра МогилиМОН1

До аналітики Google Scholar