Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів»

Міжнародна наукова конференція 
«Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору»

Продовжив  роботу щорічний науковий форум Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору».

22 жовтня відбулися секційні засідання.

Наукові співробітники інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ, а саме служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та фонду Президентів України,  взяли  участь у обговоренні проблеми «Інформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору».

Науковий керівник : В. М. Горовий, заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Т.Ю. Гранчак, зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц.комнікацій.

Інтелектуальна свобода та доступність інформації

29 січня в рамках міжнародної взаємодії  бібліотечних асоціацій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся круглий стіл «Роль професійних бібліотечних асоціацій у відстоюванні інтелектуальної свободи».