Депутатська недоторканність: зло чи необхідна умова для роботи парламентарів

Тема депутатської недоторканності в інформаційному просторі не є новою. Розмови про скасування депутатської недоторканності в Україні ведуться ще  від дня прийняття Конституції 1996 року. Експерти переконані, що скасування депутатської недоторканності матиме ряд позитивних змін. Адже Україна не зовсім відповідає тим вимогам, що сприяють чи обґрунтовують скасування недоторканності. Питання, наскільки широкою повинна бути концепція депутатського імунітету, є виключно компетенцією держави і вирішується її національним законодавчим органом. Але, з огляду на зарубіжний досвід перевагу слід було б віддати не скасуванню, а значному обмеженню депутатського імунітету, ступінь якого потребуватиме додаткового уточнення. Адже депутатові потрібен індемнітет, тобто можливість залишатися незалежним і дотримуватися тільки власної точки зору під час роботи у ВР. Докладніше про те, що таке депутатська недоторканність, її види та в якому вигляді вона має існувати для українських нардепів; абсолютну недоторканність; депутатський та президентський законопроекти стосовно скасування депутатського імунітету;   ставлення фахівців до цього питання  у статті І. Беззуб «Громадська думка  про правотворення», 2018, №11(155).

Правове регулювання миротворчих операцій ООН: terra incognita?

Нині тема врегулювання міжнародних конфліктів в українському суспільстві  обговорюється на всіх рівнях. Зокрема такого засобу, як операції з підтримання миру.Отже, підсумовуючи розгляд нормативно-правового регулювання ОПМ, цілей, форм і змісту миротворчих операцій ООН, варто зазначити, що за своїм характером міжнародні миротворчі місії є військово-політичними діями з можливим, але не обов’язковим використанням військового контингенту щодо забезпечення виконання комплексу різноманітних завдань. Прийняття рішення про розгортання нової ОПМ базується на ґрунтовному аналізі попередніх миротворчих місій і підборі най адекватніших засобів вирішення конкретної конфліктної ситуації з урахуванням політичних, економічних, соціальних обставин і умов регіону чи держави. Але дуже важливою умовою успішності миротворчої місії ООН, є легалізація права міжнародної спільноти на проведення такого способу мирного врегулювання, яка спирається на згоду усіх сторін військового конфлікту і чітке дотримання вимог міжнародного права. Докладніше  у матеріалі С. Закірової «Громадська думка про правотворення», 2018, №11(155).

Спрощення процедури доступу до наркотичних речовин

Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до законодавства України щодо спрощення процедури доступу до наркотичних речовин.

На сьогодні розміри дозволеної кількості наркотичних засобів занижено у порівнянні з наведеними МККН ООН розмірами, визначеними іншими країнами, що сприяло притягненню до кримінальної відповідальності не стільки дилерів і організаторів наркобізнесу, скільки наркоспоживачів. Проте,  ці зміни не знайшли одноголосної підтримки у депутатів ВР.

В той же час відкритим залишається питання щодо визначення необхідної кількості наявних наркотичних речовин у людини, аби вона могла лікуватися, а не відбувати покарання. Крім того, висловлюються ініціативи щодо пошуку напрямів легалізації та вивчення перспектив медичного застосування наркотичних речовин як анальгетиків та лікарських препаратів. Детальніше про це та думки і пропозиції експертів у матеріалі О. Кривецького «Громадська думка про правотворення», 2018, №9 (153).

Закон України про референдум є неконституційним

Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційним ухвалений у 2012 році Закон «Про всеукраїнський референдум». Зазначається, що згідно з рішенням суду, закон є неконституційним, як через порушення процедури його розгляду та ухвалення, так і за змістом. На думку суддів КСУ, ухваливши даний закон, ВР 6-го скликання вийшла за рамки своїх конституційних повноважень, сформувала законодавчі механізми безпосереднього здійснення народом влади за межами порядку, передбаченого Основним Законом України, внаслідок чого було порушено конституційний принцип поділу влади. Наразі у парламенті зареєстровано законопроект «Про всеукраїнський референдум» № 2145а, що пропонує закріпити на законодавчому рівні положення щодо його підготовки та проведення відповідно до вимог Конституції, з урахуванням рекомендацій Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) РЄ. Але чи буде ухвалено новий закон до виборів Президента 2019 р. і чи не буде він гірший за попередній? Покаже час… Детальніше про оцінку Венеціанської комісії до цього документу, коментарі та запитання щодо нього політологів і експертів у публікації О. Кривецького «Громадська думка про правотворення», 2018, №11(155).

Законодавче врегулювання реклами лікарських засобів

 

Одним із найважливіших засобів просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку є реклама, яка, таким чином, стає комерційно вигідною для фармкомпаній і небезпечною для споживачів та хворих. Тому 15.03.2018 року до ВРУ було подано законопроект  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реклами лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації». Його прийняття сприятиме формуванню  ефективної системи контролю за рекламою лікарських засобів, дозволить захистити права споживачів та попередити шкоду здоров’ю внаслідок некоректно створеної реклами ліків, однак, є і деякі спірні положення, які слід доопрацювати. Чи буде результат після прийняття законопроекту – покаже час. Отже, врегулювання реклами лікарських засобів на законодавчо-правовому рівні є гострою необхідністю і невід’ємною умовою для нормального розвитку та функціонування фармацевтичної галузі. Докладніше у матеріалі Т.Полтавець «Громадська думка про правотворення», 2018, №10 (154).