Основні риси контролю за національним інформаційним простором Королівства Велика Британія

Основні риси контролю за національним інформаційним простором Королівства Велика Британія

В сучасному світі кожна держава враховує, що  інформація взагалі є найціннішим глобальним ресурсом. Вона постійно змінюється, зростає кількість її джерел і споживачів, водночас зростає уразливість інформаційного простору від недостовірної інформації, промислового шпигунства, комп’ютерної злочинності тощо. Тому забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій будь-якої розвинутої держави. Зокрема, уряд Великобританії почав займатися проблемами захисту інформації раніше решти країн Європи. Система захисту її інформаційного простору залишається незмінною протягом багатьох років. Україні слід враховувати таку певну сталість законодавства Англії у сфері інформаційної безпеки та проектувати цей досвід та пристосовувати його до своїх реалій. Поняття  інформаційний простір та інформаційна безпека; основні правові принципи та характерна рисаінформаційної політикиВеликобританії; проблеми, позитив, недоліки системи захисту інформації; 3 основні аспекти та елементи інформаційної безпеки; основні риси контролю інформаційного простору та ін. у статті О.Бусол «Громадська думка про правотворення», №11(136).

Приватні в’язниці: зарубіжний досвід

Приватні в’язниці: зарубіжний досвід

 

Наприкінці 2015 року Мінюст України розпочав реформування пенітенціарної служби. Формально реформа стартувала, однак, проблем  в ній не зменшилося, як і не покращилися умови перебування людей за ґратами. Альтернативою існуючим державним закладам могло б стати запровадження системи приватних в’язниць і навіть привнесення в держбюджет додаткові кошти. Хоча практика їх застосування неоднозначна і суперечна, однак, в подальшому, залучення приватних інвесторів може змінити пенітенціарну систему держави. Для цього потрібно виключити корупційні схеми нинішньої підприємницької діяльності та прописати всі можливі варіанти заохочення приватних інвесторів до співпраці з пенітенціарною службою. Ефективність проекту можна перевірити лише на практиці, а для цього слід створити хоча б одну приватну в’язницю. Детальніше про нормативно-законодавчі  акти; Концепцію приватних в’язниць в Україні; стимул для вкладання капіталу до пенітенціарної системи; думки експертів; зарубіжний досвід вирішення проблеми у статті Т.Полтавець «Громадська думка про правотворення», №11(136).

Чи допоможуть третейські суди та етичний кодекс суб’єктів врегулювання заборгованості у захисті прав кредиторів

Чи допоможуть третейські суди та етичний кодекс суб’єктів   врегулювання заборгованості у захисті прав кредиторів

Проблема неповернення кредитів в Україні і нині залишається гострою та «наболілою» як  для кредиторів, так і для боржників. Тому, для ефективнішого захисту прав кредиторів-банків щодо повернення вкладених коштів, необхідно законодавчо врегулювати кредитні відносини, зокрема, шляхом прийняття відповідного закону, який мав би забезпечити системний підхід до правового регулювання питань надання, використання і повернення банківського кредиту, а також законодавчо закріпити принцип підвищеної відповідальності позичальника за його повне і своєчасне повернення. Докладніше пропроект закону «Про особливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості» й іншінормативно-правові акти; поняття Етичного кодексу професійної поведінки суб’єктів врегулювання заборгованості; третейські суди; думки експертів з цього приводу;  «круглий стіл» «Захист прав кредиторів» тощо, у матеріалі О. Кривецького «Громадська  думка про правотворення», №11(136).

Інформаційна безпека США: законодавче регулювання та перспективи співпраці для України

Інформаційна безпека США: законодавче регулювання та перспективи співпраці для України

Сьогодні світова спільнота усвідомлює необхідність удосконалення діючих і розробки уніфікованих нормативно-правових актів щодо регулювання міжнародної інформаційної безпеки. За останні 35 років в США сформувалась чітка система забезпечення інформаційної безпеки, яка характеризується поступовими тенденціями та, разом з тим, кардинальними заходами. Тож американський досвід державної політики в сфері інформаційної безпеки уявляється важливим для української зовнішньої і внутрішньої політики. Отже, для забезпечення національної безпеки України необхідно спрямувати зусилля на створення власних конкурентноздатних IT-технологій та повернення наших фахівців «додому». А інформаційну безпеку можна без перебільшення назвати одним із перспективних напрямів взаємовигідного співробітництва між Україною та США. Про законодавче регулювання та основні напрями інформаційної безпеки США; 4 етапи еволюції їх державної  політики у даній сфері; складові концепта «інформаційна війна»; досвід США у сфері впровадження інформаційних технологій в діяльність держави з усіх напрямів; «Про Доктрину інформаційної безпеки України»тощо. у статті О. Бусол «Громадська думка про право творення», 2017, № 12 (137).

Відеоспостереження на робочих місцях: питання законності

Відеоспостереження на робочих місцях: питання законності

ВРУ вже до кінця 2017 року може розглянути і затвердити нову редакцію Трудового кодексу (ТК).Однією з найсуперечливіших у даному проекті є норма про застосування роботодавцем відеоспостереження за трудовим процесом найманого працівника. Проект викликав неоднозначну реакцію. Зокрема, проти нього виступає фракція «Батьківщина». Профспілки також протестують проти відеоспостереження. Отже, положення проекту ТК про можливість проведення відеоспостереження хоча і має певні позитивні моменти (норми), але ще потребує детального доопрацювання та, можливо, конкретизації на рівні підзаконних НПА. Про наслідки нововведень в повній мірі можна буде говорити лише тоді, коли трудове законодавство набуде чинності та підтвердиться практикою. А от чи відкриє відеоспостереження нові можливості, чи то стане просто черговим обмеженням – покаже час…Розлогіше про правила, умови здійснення відеоспостереження; захист персональних даних працівників, отриманих у його ході; норми ТКУ; досвід Франції та Німеччини;  коментарі фахівців з цього приводу  у статті О. Кривецького «Громадська думка про правотворення», 2017, № 12 (137).