Друк

ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України

Автор: Artur. Posted in Шляхи розвитку української науки

ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України

За роки свого існування Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України сформувався як потужна академічна установа, чітко визначив своє місце у вітчизняній соціально-економічній та демографічній науці, зайняв провідні позиції у розробленні теоретико-методологічних і практичних засад проявів, ризиків та напрямів впливу людського розвитку в Україні, соціально-демографічних важелів модернізації українського суспільства, його соціальної інтеграції, циклічності процесів відтворення населення та оцінки їх соціально-економічних і демографічних наслідків, що дало змогу досягти в цій царині принципово нового рівня знань. Докладніше про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 9.

Друк

Енергоефективність та енергозбереження

Автор: Redaktor. Posted in Шляхи розвитку української науки

Енергоефективність та енергозбереження

Енергоефективність та енергозбереження на сьогодні є одними з найважливіших пріоритетів соціально-економічного розвитку в глобальному, національному та регіональному вимірах. Починаючи із середини 70-х років ХХ ст., більшість розвинутих країн світу втілюють політику та програми з підвищення енергоефективності. Успішна їх реалізація забезпечується і за рахунок широкого втілення різноманітних методів та практик. Докладніше про  зарубіжний досвід  енергозбереженняу новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 9.

Друк

Австрійська академія наук

Автор: Redaktor. Posted in Шляхи розвитку української науки

Австрійська академія наук

На думку президента Австрійської академії наук А. Цайлінґера, уряд у жодному разі не повинен втручатися у справи Академії. Держава не має вказувати, які дослідження проводити, впливати на її структуру. Слід заохочувати АН ефективно працювати й творити внутрішні структури, які підтримували б найперспективніші проекти й допомагали б молоді просуватися цими щаблями. Докладніше про розвиток науки в Австрії та роль Академії наук у цьому процесі у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 9.

Друк

Національний центр наукових досліджень Франції

Автор: Artur. Posted in Шляхи розвитку української науки

Національний центр наукових досліджень Франції

10 лютого виходить черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки», у якому ви дізнаєтеся про нові результати фундаментальних та прикладних досліджень учених НАН України, про нові можливості у співробітництві МОН України, НАН України, Фонду фундаментальних досліджень та українських науково-дослідних установ з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), про впровадження системи надання цифрових ідентифікаторів об’єктів (The Digital Object Identifier) та багато іншого.

Друк

Дистанційне зондування Землі

Автор: Redaktor. Posted in Шляхи розвитку української науки

Дистанційне зондування Землі

Сучасні тенденції розвитку світової спільноти і розширення глобального інформаційного простору висувають на перший план завдання раціонального управління природними ресурсами. У цьому аспекті дедалі більшого економічного значення набувають методи дистанційного зондування, які стають потужним засобом як локальних досліджень окремих компонентів Землі, так і глобального вивчення планети в цілому. Докладніше про розвиток цього наукового напряму в Україні та практичне застосування окремих розробок у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1.