Проблеми забезпечення інформаційного суверенітету

 

ISBN 978-966-02-6166-2

23.10.2011

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 160 с. (8,39 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядається поняття національного інформаційного суверенітету, інфраструктура йо­го забезпечення, організаційно-методологічна база використання, збереження й поповнення суве­ренних інформаційних ресурсів.