Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 36 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2013. – 420 с.

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання бібліотечної діяльності в умовах поширення електронних технологій, механізми підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек та посилення їх суспільного впливу, окреслюються тенденції розвитку бібліотечних структур як сучасних інформаційно-комунікаційних комплексів, розкривається специфіка й нові можливості комунікації бібліотек і соціальних медіа.

Наукові праці №36 Розділ I. Інформаційно-комунікаційний аспект процесу суспільних трансформацій

Розділ I. Інформаційно-комунікаційний аспект процесу суспільних трансформацій

Наукові праці №36 Розділ II. Бібліотека і соціальні медіа: нові можливості комунікації

Розділ II. Бібліотека і соціальні медіа: нові можливості комунікації

Наукові праці №36 Розділ III. Ресурсно-технологічна база інформаційної діяльності в умовах пощирення електронних технологій 

Розділ III. Ресурсно-технологічна база інформаційної діяльності в умовах пощирення електронних технологій

Наукові праці №36 Розділ IV. Тенденції розвитку бібліотек в умовах цифрового середовища

Розділ IV. Тенденції розвитку бібліотек в умовах цифрового середовища

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 33 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2012. – 435 с.

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів, розвитку діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій в Україні, зокрема вдосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, розширення спектра бібліотечних послуг, відповідно до процесів соціокультурної трансформації українського суспільства, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.

Наукові праці №33 Розділ I Сучасна бібліотека в соціокомунікативному процесі

Розділ I Сучасна бібліотека в соціокомунікативному процесі

Наукові праці №33 Розділ ІІ. Участь бібліотек у політико-правовій комунікації

Розділ ІІ. Участь бібліотек у політико-правовій комунікації

Наукові праці №33 Розділ IIIІнформаційний супровід державного управління в умовах поширення електронних технологій

Розділ IIIІнформаційний супровід державного управління в умовах поширення електронних технологій

Наукові праці №33 Розділ ІVРозвиток ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинник інтенсифікації їх комунікативної діяльності

Розділ ІVРозвиток ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинник інтенсифікації їх комунікативної діяльності

Наукові праці №33 Розділ VІнформація та технології соціальних мереж як новий чинник інформаційної діяльності

Розділ VІнформація та технології соціальних мереж як новий чинник інформаційної діяльності