Міжнародна наукова конференція

 «Місце і роль бібліотек у формуванні національного 
інформаційного простору»