ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів» (заключний)

Актуальність теми пов'язана з розвитком суспільної інформатизації, зростаючим значенням якісних показників в процесі продукування та використання інформаційних ресурсів, що використовуються в системі соціальних інформаційних комунікацій.

З в і т про наукову роботу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ за 2018 р.

У 2018 р. співробітники Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ розпочали роботу з планової науково-дослідної теми, затвердженої Бюро Відділення ІФП НАН України 2 липня 2015 р., протокол № 5, та рішенням Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 10 липня 2015 р., протокол № 5.

Звіт про наукову роботу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ за 2016 р.

У 2016 р. співробітники Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ розпочали роботу з планової науково-дослідної теми, затвердженої Бюро Відділення ІФП НАН України 2 липня 2015 р., протокол № 5, та рішенням Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 10 липня 2015 р., протокол № 5.

Звіт про наукову роботу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ за 2014 р.

У 2014 р. співробітники Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ продовжили роботу з планової науково-дослідної теми, затвердженої Бюро Відділення ІФП НАН України 21 липня 2012 р., протокол № 6.