Склад редакційної колегії

«Наукових праць Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського»

 

1. Попик В.,  чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук (голова)

2. Боряк Г., чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук

3. Горовий В., д-р іст. наук (заст. голови)

4. Гранчак Т., д-р наук із соц. комунікацій

5. Добко Т., д-р наук із соц. комунікацій

6. Дубровіна Л., чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук

7. Ковальчук Г., д-р іст. наук

8. Кулешов С., д-р іст. наук

9. Лобузіна К., д-р наук із соц. комунікацій

10. Манолаке К., д-р політології (Республіка Молдова)

11. Мотульський Р., д-р пед. наук (Республіка Білорусь)

12. Нарбутас С., д-р гуманіт. наук (Литовська Республіка)

13. Омельчук В., д-р іст. наук

14. Онищенко О., акад. НАН України, д-р філос. наук 

15. Папакін Г., д-р іст. наук

16. Петров В., акад. НАН України, д-р техн. наук

17. Н. Стрішенець, д-р іст. наук

18. Половинчак Ю., канд. іст. наук (відп. секр.)

19. Тахіров К., д-р філос. наук (Азербайджанська Республіка)

20. Шип Н., д-р іст. наук

21. Широков В., акад. НАН України, д-р техн. наук