Склад редакційної колегії

«Наукових праць Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського»

  

Н. Кунанець, доктор наук із соціальних комунікацій

(головний редактор);

В. Горовий, доктор історичних наук

(заступник головного редактора);

В. Струнгар, кандидат наук із соціальних комунікацій

(відповідальний секретар);

В. Бабік, доктор гуманітарних наук (Польща);

Л. Буряк, доктор історичних наук;

О. Василенко, кандидат історичних наук;

Т. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій;

В. Добровольська, кандидат наук із соціальних комунікацій;

О. Заваліна, доктор філософії;

М. Закіров, доктор політичних наук;

О. Збанацька, доктор наук з соціальних комунікацій;

Н. Іванова, кандидат історичних наук;

Н. Кушнаренко, доктор педагогічних наук;

Л. Литвинова, кандидат наук із соціальних комунікацій;

К. Лобузіна, доктор наук із соціальних комунікацій;

С. Ляшко, кандидат історичних наук;

Е. Мацевічюте, доктор філософії (Швеція);

І. Мищак, доктор історичних наук;

О. Онищенко, академік НАН України, доктор філософських наук;

Ю. Половинчак, доктор наук із соціальних комунікацій;

В. Попик, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України;

А. Ржеуський, кандидат наук із соціальних комунікацій;

О. Тур, доктор наук із соціальних комунікацій;

Л. Шаріпова, доктор філософії (Велика Британія);

Л. Яременко, кандидат історичних наук