Інформаційна безпека

 

ISBN 978-966-02-7737-3

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, В. Попик та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2015. –  296 с.

У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов’язані з утвердженням інформаційного суспільства  в глобалізованому світі,  їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізуються можливості вдосконалення організації захисту національного інформаційного простору в контексті цього протистояння.

Орієнтована  на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, що цікавляться даною проблемою.

ISBN 978-966-02-7724-3

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України: [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 228 с.

У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.

ISBN 978-966-02-7794-6

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [ монографія] / [В. Попик (кер. проекту), В. Горовий, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 202 c.

У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв’язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним інформаційним впливам, що здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

ISBN 978-966-02-8010-6

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : [монографія] / [В. Попик (керівник проекту, О. Они­ще­н­ко, В. Го­ро­вий та ін.]; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2016. – 220 с.

У монографії розглядаються проблеми  розвитку національного консенсусу в Україні  в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного інформаційного простору, зростаючого впливу  цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни.

ISBN 978-966-02-8108-0

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 202 c.

У монографії розглядаються актуальні питання інформаційної сфери розвитку українського суспільства, що мають стати основою взаєморозуміння і толерантності, сприятимуть поверненню територій Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України та консолідації українців.