Інтерв’ю з суддею Верховного Суду України М.В. Мазуром

Суддя Верховного Суду України М.В. Мазур: Верховний Суд працює над створенням власної структури судового рішення, яка б враховувала весь позитивний міжнародний досвід, у тому числі і європейський, для того, щоб судові рішення були більш вмотивованими і зрозумілими для тих, хто їх читає.

Бесіду провела С. Закірова, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ.

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культуриПроблемою проблем розвитку бібліотечної галузі є її адаптація до умов цифрової культури. Процес переходу на електронні технології і носії інформації йде прискореними темпами і недалекий той час, коли цифрова культура стане панівною. Вона визначатиме характер суспільних і міжлюдських відносин, інформаційних обмінів. Звичайно, це викликає необхідність суттєвих змін у діяльності бібліотек як історично сформованих центрів накопичення, збереження і поширення знань, інформації, культурних надбань.

Інтерв’ю з членом Конституційної комісії О. Л. Копиленком

Олександр Копиленко: …Якщо ми виходимо з того, що Крим був, є та залишається українською територією, а нинішній конфлікт на Донбасі буде розв’язаний, то внесення в нову редакцію Конституції України норми про те, що Крим та Донбас є окупованими частинами території України, я вважаю недоцільним

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору1.  Зміни, які відбуваються у інформаційному просторі, настійно вимагають пошуку нових дієвих стратегій інформаційно-бібліотечної діяльності. Сьогодні одним з найважливіших напрямів у цій справі виступає розвиток координації, кооперації та інтеграції зусиль не лише між самими бібліотеками, але й з іншими учасниками комунікативних процесів.

Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного інтересу

Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного  інтересуВ. Горовий, заст. гендиректора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.

У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів  глобалізації.

Аудиторський рубікон

Аудиторський рубіконУ 1996 р. була утворена Рахункова палата України як незалежний державний орган зовнішнього фінансового контролю. За цей час авторитет і здобутки інституції визнані на національному та міжнародному рівнях. Але чи вдалося Рахунковій палаті стати легітимним інструментом зовнішньої, незаангажованої та реальної оцінки системи управління публічними фінансами? Що потрібно безпосередньо Рахунковій палаті для посилення її позицій як ефективного інструменту, щоб запобігти корупції у бюджетній сфері та забезпечити прозорість використання коштів платників податків?

Для пошуку відповідей на ці питання редакція звернулася до головного контролера  – директора департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності, члена колегії Рахункової плати, заслуженого юриста, доктора юридичних наук  Невідомого Василя Івановича.

Реформа Національної академії наук

Реформа Національної академії наук

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Національна наука і національний інтерес

Сучасний етап розвитку цивілізації  характеризується двома рисами, що базуються на спільній основі: активізацією глобальних впливів, що відбувається на базі розвитку глобальної інформатизації, і прискоренням процесу впровадження змістовної основи суспільно значущих інформаційних ресурсів у практику суспільного життя.

Електронний поліс

Коментарі щодо впровадження системи «Електронний поліс»

Олександр Завада - Виконавчий директор НАСК «Оранта», член правового комітету МТСБУ

 

 

 

Правові перспективи національного розвитку

Горовий, д-р іст. наук, проф.В. Горовий, д-р іст. наук, проф.

Правові перспективи національного розвитку

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу у ХХІ ст. обумовлює постійно зростаюче ускладнення внутрішньосуспільних інформаційних обмінів. Особливо суперечливо це ускладнення виявляється на рівні загальнодержавному. Останнє є важливим, зважаючи на особливе значення держави в сучасному глобалізованому світі. Адже лише держава на сьогодні має реальні інструменти для протистояння негативним проявам глобалізації, пов’язаним з насадженням в усіх регіонах світу тотальної уніфікації. Вона має або ж відстояти право нації на самобутній розвиток і таким чином забезпечити багатоваріантність реагування нашої цивілізації на виклики сучасності, зміцнюючи таким чином її стійкість і життєздатність, або ж зникнути, гарантувавши цим самим зростаючу вразливість національного розвитку.

Інтерв'ю в межах проекту "Культурна спадщина"

Інтерв'ю в межах проекту "Культурна спадщина"У рамках взаємодії зі ЗМІ щодо популяризації документальної колекції Фонду Президентів України (подарунки президентам України, друковані видання та архівні матеріали) директор Фонду Галаган Л. М. дала інтерв'ю журналісту 17 каналу, в якому презентувала колекцію Фонду та специфіку його діяльності. Зйомки проводились в межах проекту "Культурна спадщина".

 

Бібліотека майбутнього

Бібліотека майбутнього

Оновлення  інформаційного простору призвело до відповідних змін у суспільному світогляді. Це, в свою чергу, ставить нові  вимоги до інформаційних джерел, якими є бібліотечні установи. Про історію розвитку та сьогодення бібліотечних стратегій в умовах комплексних змін інформаційного середовища ми говоримо з академіком НАН України,  Олексієм Семеновичем Онищенком.

Страховой рынок Украины

Страховой рынок Украины

Страховой рынок Украины в 2015 году должен претерпеть серьезные изменения

Президент МТСБУ, директор СО "Ильичевское" Юрий Гришан: "В ближайшее время на страховом рынке Украины должны произойти существенные изменения".