Ви маєте можливість переглянути всі нові надходження наших видань на сайті:    

2 1 2 3 21

 

Інформаційно-аналітичні проекти

Інформаційно-аналітичний журнал „Україна: події, факти, коментарі” (Свідотцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.). Журнал виходить двічі на місяць; матеріали друкуються українською та російською мовами.

Видання присвячене висвітленню та аналізу найактуальніших подій суспільного життя в економічній, політичній та соціальних сферах, проблемам ефективності державотворчого процесу в Україні. Значна його частина базується на матеріалах з регіональної проблематики.

Постійними рубриками журналу є:

–   „Економічний ракурс”;

–   „Правові питання”;

–  „Партійна позиція”;

–  „В об’єктиві – регіон”.

Крім того, постіно публікуються інформаційно-аналітичні матеріали, присвячені іншим актуальним питанням суспільно-політичного та соціально-економічного життя як в Україні, так і у світі.

Також постійними  рубриками журналу є „Актуальна прес-конференція” (публікуються актуальні матеріали прес-конференцій з резонансної тематики) та „Наука – суспільству”, в якій висвітлюються питання міжнародного свівробітництва в галузі науки і освіти, перспективних напрямів розвитку української науки, практичного впровадження науково-дослідних і проектно-технічних напрацювань, інноваційних розробок і технологій, охорони здоров’я, взаємовідносин науки та влади тощо.

У окремій рубриці висвітлюються проблеми інформатизації.

З бібліографічними підбірками на актуальну проблематику можна ознайомитись у рубриці „До уваги держслужбовця”.

"Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів «Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності" (додаток до журналу „Україна: подія, факти, коментарі”).  Виходить з періодичністю раз на місяць, матеріали друкуються українською та російською мовами. Видання орієнтоване на задоволення інформаційних запитів членів Конституційної Асамблеї України, органів державної влади, громадських організацій, наукових працівників та експертів, видається з 2012 року.

Підготовка бюлетеня здійснюється співробітниками відділу спільно з іншими аналітичними підрозділами НБУВ – Фондом Президентів України, Центром довідково-бібліографічного обслуговування – та Конституційною Асамблеєю.

Матеріали випусків у відповідних рубриках висвітлюють новини про діяльність Конституційної Асамблеї (КА), позиції членів КА стосовно вдосконалення конституційного процесу, експертні оцінки щодо різних аспектів реформування Основного закону, аналітичні огляди співробітників відділу та інших аналітичних підрозділів НБУВ, ставлення до процесу реформування Конституції владних структур та окремих політиків, політичних партій та громадських організацій, новини конституційних процесів зарубіжних країн, а також фонди НБУВ відповідної тематики.

Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу оперативної інформації електронних видань „Резонанс”(додаток до журналу „Україна: подія, факти, коментарі”). Бюлетень виходить двічі на тиждень; матеріали друкуються українською та російською мовами.

У кожному випуску бюлетеня публікуються інформаційно-аналітичні матеріали з актуальної суспільно-політичної та соціально-економічної проблематики, а також підбірка найбільш резонансних новин з електронних видань за рубриками:

–   „Законодавча влада”;

–   „Виконавча влада”;

–   „Політика”;

–  „Економіка”;

–  „Економіка України у контексті світових кризових тенденцій”.