Служба інформаційно-аналітичного забезпечення
органів державної влади

 

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) – структурний підрозділ Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення створений 1992 р. для введення в широкий суспільний обіг матеріалів фондів НБУВ, моніторингу й опрацювання зростаючих інформаційних потоків, удосконалення інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади України.

У 1995 році Постановою Президії НАН України № 334-Б від 14.12.95 відділ інформаційно-аналітичного забезпечення було реорганізовано в Службу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади України (СІАЗ) та визначено основні напрями її діяльності:

  • аналіз політичних, соціально-економічних процесів під час ринкових перетворень в Україні;
  • аналіз ставлення до громадського життя в Україні державних структур, громадської думки країн СНД та далекого зарубіжжя;
  • вивчення державотворчого, законодавчого процесів у зарубіжних країнах і зіставлення їх із законотворчою практикою в Україні;
  • узагальнення досвіду роботи інформаційно-аналітичних структур системи бібліотек з ефективного використання фондів, активного введення в обіг наукової та іншої інформації, необхідної для підвищення ефективності діяльності органів державної влади.

Служба – науково-дослідний підрозділ, фахівці якого досліджують особливості формування національного інформаційного простору та розвитку і функціонування соціальних комунікацій; шляхи впровадження електронних інформаційних технологій у бібліотечній сфері; специфіку формування оптимальних обсягів інформаційно-інтелектуального ресурсу для суб’єктів, що беруть участь у процесі прийняття управлінських рішень; технології удосконалення комунікації між громадянським суспільством і владними структурами, зокрема участі у розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні вітчизняних бібліотек; проблеми удосконалення інформаційно-аналітичної роботи бібліотек та моніторингу наукових комунікацій і формування джерельної бази для оцінювання результативності  дослідницької діяльності в Україні.

Пріоритетними напрямами розвитку СІАЗ є використання новітніх інформаційних технологій, передових методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах Служби, розроблення теоретичних та науково-практичних питань бібліотечного обслуговування на основі впровадження електронних інформаційних технологій.

Серед  замовників інформаційно-аналітичної продукції Служби центральні та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації.

Важливим науково-прикладним завданням СІАЗ є вивчення сучасних наукових підходів до збереження бібліотеками інформації інтернет-середовища та збереження широкого спектру інтернет-інформації соціально-політичного, правового і економічного спрямування шляхом її консолідованого представлення в аналітичних продуктах.

Інформаційно-аналітична продукція:

«Україна: події, факти, коментарі»,

«Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки»,

«Шляхи розвитку української науки».