На секційному засіданні були присутні фахівці провідних бібліотечних установ різних галузей : освіти, держбезпеки, фінансових інститутів, інститутів права тощо. Серед них – видатні вчені та фахівці зарубіжних і вітчизняних бібліотек, наукових установ та інформаційних інституцій, керівники всіх провідних державних бібліотек, музеїв, вишів, видавництв і громадських організацій.

Відкрив засідання Валерій Горовий. Привітавши присутніх він звернув увагу фахівців на той факт, що з кожним днем ми спостерігаємо зростання значення бібліотечних установ у розвитку і формуванні інформаційного суспільства країни. Сьогодні бібліотечні установи набувають нового статусу, змінюються якісно, трансформуються у центри соціальних комунікацій.

За зміною суспільного світогляду, настав час змінюватися і освіті. ВНЗ готують нових спеціалістів до яких ставляться нові вимоги,  змінюється інформаційний простір, з’являються нові форми комунікацій. Змінюються бібліотечні стратегії в умовах комплексних змін інформаційного середовища. Отже  бібліотечні установи набувають нового сучасного змісту-забезпечення якісної інформації для використання в інтересах розвитку суспільства. Спостерігаючи за загальними процесами глобалізації та трансформації країни в міжнародні комунікаційні системи ми повинні розуміти, що така робота буде пов’язана із певними викликами, ризиками та загрозами для національного середовища. А отже необхідно сформувати  головні завдання, що стоять перед нами.

Перш за все це наповнення комунікаційного простору якісною, корисною для державного розвитку інформацією. Створення фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка» як складової формування національного гуманітарного інформаційного простору. Вона повинна складатися із історичного надбання, духовно-цінностних  орієнтирів, мистецтва і науки.

Друге - це комплектування електронними ресурсами. Комплектування повинно відбуватись перш за все інформацією корисною  та якісною для розвитку держави , для реалізації економічних, соціальних, екологічних  та інших напрямів розвитку. А отже, виникає необхідність комплектування бібліотек за напрямками: медицина, сільське господарство, мистецтво, освіта тощо.

За таких умов у бібліотек з’явиться можливість стати духовними центрами, які дозволять стати осередками відродження національної гідності та культури. Особливо це стосується співробітництва із державними установами, які наразі хоч і мають свої певні ресурси, проте не мають можливості поєднати великі масиви інформації, що під силу лише таким культурно-освітнім центрам як національна бібліотечна мережа.

І ще одна задача - ефективне використання інформації. А її підготовка, розповсюдження до кінцевого  споживача набуває важливого значення.

Продовжили наукову конференцію виступи провідних фахівців. А саме:

zЗозуля Світлана Миколаївна (зав. відділу ДНПБ України ім. Сухомлинського, канд. іст. наук)
СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ (досвід відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського)

 

 

pПанченко Валентина Миколаївна, (начальник наук.лаборат. НА СБ України, канд.техн.наук, с.н.с.)
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 
 
 
 

P

Половинчак Юлія Миколаївна (зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.)
Етнолінгвістичний аспект організації сучасного національного інформаційного простору 

 

A

Андрущенко Валентина Борисівна(зав.відділу організації фундаментальних досліджень у галузі природничих та технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень)
Інформаційно-аналітична діяльність ДФФД – важливий елемент формування національного наукового простору

 

 

 

G

Гранчак Тетяна Юріївна (зав.відділу НБУВ, д-р наук із соц.. комунікацій)
Вдосконалення нормативно-правових засад функціонування бібліотек як чинник зміцнення національного інформаційного суверенітету


 
 
  
P
 
 
 
 
 
 
 
Ch
Чуприна Леонід Андрійович (зав.відділу НБУВ,канд.наук із соц..комунікацій)
Методика інформаційного виробництва на базі оперативної інтернет-інформації
 
 
 
 
 
 
B
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

GГоренко Тетяна Іванівна (старш.наук.співр.НБУВ,канд..екон.наук)
Участь інформаційно-аналітичних структур у формуванні інформаційного простору фінансових небанківських ринків

 
 
 
 

 
 
Солодка Олена Маркіянівна
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голодрига Євген Олександрович
 
Пальчук В.
 
Волковинська Вероніка Олександрівна
 
Терещенко І.
 
Желай Оксана
 
Горова Світлана
 
Медведєва В.
 
Покровська Галина Георгіївна
 
Федоренко Оксана
 

В обговоренні прийняли участь науковці та співробітники НБУВ, Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки  тощо. Точний перелік та тези виступів можно знайти у програмі конференції (ПРОГРАМА).

Пропозиції

секції «Інформаційно-аналітична діяльність

як чинник організації сучасного національного інформаційного простору» 

до заключного документа конференції

 

В процесі розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек як чинника організації сучасного національного інформаційного простору важливим є:

  1. Розвиток співробітництва інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ з університетами, громадськими організаціями, владними структурами, видавництвами та іншими інституціями з метою формування інтегрованих бібліотечно-інформаційних  ресурсів та вдосконалення організаційно-методичних засад розвитку бібліотечного сегменту національного інформаційного простору.
  2. Дослідження і впровадження в інформаційно-аналітичну діяльність бібліотек методик візуального представлення інформації як засобу структуризації, систематизації і консолідації великих обсягів даних національного інформаційного простору в інформаційно-аналітичному продукті.
  3. Удосконалення методик організації відбору, структуризації, систематизації, збереження та використання інформації національного сегменту інформаційного простору соціальних мереж як важливого джерела вивчення суспільно-політичних процесів.
  4. Активне рекламування бібліотеки як універсального інформаційного центру, просування інформації стосовно бібліотечних інформаційних ресурсів та послуг в мережевому середовищі.

 

Під час форуму учасники конференції мали змогу ознайомитись із науковими виданнями Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду Президентів України.